جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,206 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17171تهران17 شهریورآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001393-06-19
17181تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1036,700,000690,100,0001393-06-19
17187تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1166,400,000742,400,0001393-06-19
17190تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393-06-19
17191تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,150,000277,000,0001393-06-19
17192تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28510,500,0002,992,500,0001393-06-19
17193تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-06-19
17194تهرانستاری جنوب مغازهفروش7619,000,0001,444,000,0001393-06-19
17195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393-06-19
17196تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393-06-19
17200تهرانازگلمغازهفروش25کارشناسیکارشناسی1393-06-19
17201تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1375,700,000780,900,0001393-06-19
17202تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-06-19
17203تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-06-19
17204تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-06-19
17205تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,300,000291,500,0001393-06-19
17206تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,400,000286,000,0001393-06-19
17207تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1,0005,500,0001393-06-19
17208تهران تهران ویلاآپارتمانفروش986,000,000580,000,0001393-06-19
17210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001393-06-19
17211تهران35 متری گلستانمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-06-19
17212تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-19
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-06-19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393-06-19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-19
17216تهرانشهرک راه آهنزمینفروش3006,500,0001,950,000,0001393-06-19
17217تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-06-19
17218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393-06-19
17219تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393-06-19
17220تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393-06-19
Page top