جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,584 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
1945چمستانامامویلامعاوضه240585,00070,000,0001390/07/25
1980آملطالقانی - ک ولیعصرآپارتمانپیش فروش254460,000117,000,0001390/07/25
1981آملهراز - ک آفتاب 33آپارتمانفروش100750,00075,000,0001390/07/25
1982آملهراز - ک آفتاب 45 همکففروش200510,00055,000,0001390/07/25
1986آملاما م رضا تجاریفروش300700,000210,000,0001390/07/25
1987آملهراز - ک آفتاب 64ویلامعاوضه250700,000175,000,0001390/07/25
1989آملهراز آپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390/07/25
1990آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390/07/25
1993آملهراز - ک آفتاب 56آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390/07/25
1994آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390/07/25
1996آملبلوار آزادگانآپارتمانپیش فروش165700,000115,500,0001390/07/25
1997آملهراز - ک آفتاب 56 آپارتمانفروش142900,000127,800,0001390/07/25
1998آملهرازآپارتمانفروش1001,500,000150,000,0001390/07/25
2000آملطالب آملی - ک دریای 74ویلامعاوضه145620,000180,000,0001390/07/25
2002آملهراز - ک آفتاب 6 آپارتمانفروش1471,000,000147,000,0001390/07/25
2003آملهراز - ک آفتاب 64 آپارتمانفروش88670,00059,000,0001390/07/25
2004فریدونکناردریازمینفروش890550,000489,500,0001390/07/25
2005آملهراز - ک آفتاب 74 زمینفروش187270,00050,000,0001390/07/25
1811آمل لاریجان - هارهویلافروش25050,00040,000,0001390/07/24
1786بابلمدرستجاریفروش665600,000400,000,0001390/07/23
1704کرمانپشت شهرک ولایتزمینفروش300100,00030,000,0001390/07/21
1515آملهراز - ک آفتاب 36زمینفروش600700,000420,000,0001390/07/18
1517آملجاده آمل به محمودآ بادویلافروش387600,000108,000,0001390/07/18
1518پلورروبروی مفت آبادویلافروش118400,00072,000,0001390/07/18
1471شهریاراندیشه، فاز 1تجاریفروش751,000,00075,000,0001390/07/17
1428چمستانامام - مرزندهویلافروش100550,00055,000,0001390/07/16
1441کرجبلوار فرامرزیآپارتمانفروش103250,00025,750,0001390/07/16
1392نوشهرفردوسی جنوبیزمینفروش42,000200,0008,400,000,0001390/07/15
1367اصفهانحکیم نظامیویلافروش1331,655,000220,000,0001390/07/15
1385اصفهانحکیم نظامیویلامعاوضه1331,650,000220,000,0001390/07/15
Page top