جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2910کلاردشتکلاردشتویلامعاوضه400350,000140,000,0001390/08/05
2911قائم شهرجاده کیاکلاهکارخانجاتفروش1,050160,000168,000,0001390/08/05
2935کرجیاسرآپارتمانفروش711,000,00071,000,0001390/08/05
2949کرجبلوار اصلي گوهردشتآپارتمانفروش100950,00095,000,0001390/08/05
2761نور پارك سیسنگانویلامعاوضه400240,00095,000,0001390/08/04
2763آملهراز - آفتاب 64کلنگیفروش290650,000188,500,0001390/08/04
2811كرج شهرك وحدت آپارتمانفروش65750,00049,000,0001390/08/04
2818ساوه عباس آبادویلامعاوضه12,00012,500150,000,0001390/08/04
2673ماسالسردارجنگلزمینفروش1,900100,000190,000,0001390/08/03
2682اردبیلشهرك آزاديآپارتمانفروش1351,100,000135,000,0001390/08/03
2683محلاتمحلات پائينزمینفروش3,50010,00035,000,0001390/08/03
2700چمستانسعادت آبادویلافروش2203,000,00065,000,0001390/08/03
2709آملهراز - آفتاب 50آپارتمانفروش80800,00064,000,0001390/08/03
2710آملهراز - آفتاب 50آپارتمانفروش70800,00056,000,0001390/08/03
2744کرجمحمد شهر - بلوار امام زمینفروش144360,00051,840,0001390/08/03
2747کرجمحمدشهر - فردوسی آپارتمانفروش120500,00060,000,0001390/08/03
2748کرجمحمدشهر بلوار امام آپارتمانفروش89500,00042,000,0001390/08/03
2619كرج هفت تير آپارتمانفروش2401,500,000462,000,0001390/08/02
2634ورامینقاسم آابادزمینفروش4,00020,00080,000,0001390/08/02
2490آملهراز - آفتاب 18آپارتمانفروش75650,00048,700,0001390/08/01
2460آمل هراز - آفتاب 50کلنگیفروش164500,00082,000,0001390/08/01
2467آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش98750,00073,500,0001390/08/01
2511آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش125750,00093,700,0001390/08/01
2518آملبلوار نیاکی زمینفروش151300,00045,300,0001390/08/01
2520اهوازمعین زادهآپارتمانفروش220550,00046,000,0001390/08/01
2521تنکابناسلام آبادویلافروش150670,000100,000,0001390/08/01
2356آملطالب آملی آپارتمانفروش93750,00070,000,0001390/07/30
2365آمل نورمستغلاتفروش670600,000400,000,0001390/07/30
2368آملنورمغازهفروش602,000,000120,000,0001390/07/30
2371آمل نورمغازهفروش30233,00070,000,0001390/07/30
Page top