جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,200 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17584تهرانسعادت آباد - سروکلنگیفروش13116,000,0001393-06-22
17585تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001393-06-22
17586تهرانسعادت - علامهمغازهفروش10060,000,0006,000,000,0001393-06-22
17587تهرانسعادت - علامهآپارتمانفروش16510,500,0001,732,500,0001393-06-22
17590تهرانگلستان جنوبی آپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001393-06-22
17591تهرانگیشاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-06-22
17592تهرانگیشاآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-22
17593تهرانکردستاناداریفروش6814,000,000952,000,0001393-06-22
17594تهرانسعادت آباد - صراف هاآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001393-06-22
17595تهرانگیشاآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393-06-22
17596تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001393-06-22
17598تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17599تهرانگیشاآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-06-22
17600تهرانگیشاآپارتمانفروش786,700,000520,000,0001393-06-22
17601تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17602تهرانگیشاآپارتمانفروش1147,800,000889,200,0001393-06-22
17603تهرانگیشاآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-06-22
17604تهرانگیشاآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393-06-22
17605تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,800,0001,443,200,0001393-06-22
17606تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1701,050,0001,785,000,0001393-06-22
17607تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1625,300,000858,600,0001393-06-22
17608تهرانولنجک کلنگیفروش2,00024,000,00048,000,000,0001393-06-22
17609تهرانتهرانپارس 180 غربی آپارتمانفروش706,000,000240,000,0001393-06-22
17610تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1719,000,0001,539,000,0001393-06-22
17611تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001393-06-22
17612تهرانقیطریهآپارتمانفروش1859,800,0001,813,000,0001393-06-22
17613تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393-06-22
17614تهرانقیطریهآپارتمانفروش1527,000,0001,064,000,0001393-06-22
17615تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانپیش فروش14711,000,0001,617,000,0001393-06-22
17616تهرانفرمانیه آپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393-06-22
Page top