جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,166 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17622تهرانعباس آباد مغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001393-06-22
17623تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش615,410,000330,000,0001393-06-22
17624تهرانظفراداریفروش8220,000,0001,640,000,0001393-06-22
17625تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش737,800,000569,400,0001393-06-22
17626تهرانظفر - افشارآپارتمانفروش16410,200,0001,672,800,0001393-06-22
17627تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17628تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17629تهرانشریعتی - صدرمغازهفروش39280,000,00031,360,000,0001393-06-22
17631تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1116,700,000743,700,0001393-06-22
17345تهرانکریمخان زمینفروش830,000,000240,000,0001393-06-21
17346تهرانفاطمی - زرتشتمغازهفروش2315,000,000345,000,0001393-06-21
17347تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1393-06-21
17348تهرانولیعصر - بهشتیآپارتمانفروش1158,000,0001393-06-21
17349تهرانولنجکآپارتمانفروش17616,500,0002,904,000,0001393-06-21
17350تهرانولنجکآپارتمانفروش21322,000,0004,686,000,0001393-06-21
17351تهرانولنجکآپارتمانفروش35516,500,0005,857,500,0001393-06-21
17352تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-21
17353تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1502,300,000,0001393-06-21
17354تهرانمیرداماد مغازهفروش1440,000,000560,000,0001393-06-21
17355تهرانگاندیآپارتمانپیش فروش7011,000,000770,000,0001393-06-21
17357تهرانکردستان اداریفروش20017,500,0003,500,000,0001393-06-21
17358تهرانولنجکآپارتمانفروش8616,500,0001,419,000,0001393-06-21
17359تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001393-06-21
17360تهراننیاوران مغازهفروش3025,000,000500,000,0001393-06-21
17361تهراننیاوران آپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-06-21
17362تهرانمیرداماد مغازهفروش1850,000,000900,000,0001393-06-21
17363تهرانمرزدارانمستغلاتفروش39313,600,0004,080,000,0001393-06-21
17364تهرانکرمان آپارتمانفروش683,530,00024,040,0001393-06-21
17365تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش683,200,000217,600,0001393-06-21
17366تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1165,200,000603,200,0001393-06-21
Page top