جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12486تهرانرسالت - كرمانآپارتمانفروش943,000,000282,000,0001391/04/07
12487تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001391/04/07
12449تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1402,800,000392,000,0001391/04/06
12469تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1123,500,000392,000,0001391/04/06
12470تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش672,700,000180,900,0001391/04/06
12471تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش603,700,000220,000,0001391/04/06
12445تهرانخ 22 بهمنآپارتمانپیش فروش682,900,000200,000,0001391/04/05
12446تهرانمجیدیه شمالی - 16 متری دومآپارتمانفروش122,550,000315,000,0001391/04/05
12448تهرانخ زرين شماليآپارتمانفروش882,800,000250,000,0001391/04/05
12425تهرانجشنوارهآپارتمانفروش702,000,000140,000,0001391/04/04
12427تهرانمرزداران - شهرک ژاندارمریآپارتمانفروش723,200,000230,000,0001391/04/04
12432تهرانشهرانآپارتمانفروش762,500,000190,000,0001391/04/04
12434تهرانفرجامآپارتمانفروش442,700,00012,000,0001391/04/04
12435تهرانپونک - سردار جنگلاداریفروش1704,000,000680,000,0001391/04/04
12436تهراننظام آباد - خیابان مهدیآپارتمانفروش662,000,000132,000,0001391/04/04
12437کرجشهرک ارمآپارتمانفروش75690,00052,000,0001391/04/04
12439تهرانخ 182 شرقيآپارتمانفروش773,550,000273,350,0001391/04/04
12441تهرانپيروزي آپارتمانفروش1732,000,000346,000,0001391/04/04
12390تهرانفاطمی اداریفروش803,500,000280,000,0001391/04/03
12391تهراناستخر آپارتمانفروش652,650,000170,000,0001391/04/03
12392تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1523,600,000548,000,0001391/04/03
12393تهراننيروي هوايیآپارتمانفروش4622,150,000103,000,0001391/04/03
12394تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1272,600,000330,000,0001391/04/03
12395تهراناتوبان فتح - خليج فارسآپارتمانفروش3001,750,00095,000,0001391/04/03
12407تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001391/04/03
12409تهراننياوران آپارتمانفروش1487,500,0001,100,000,0001391/04/03
12412تهران بلوار هميلا آپارتمانفروش1303,400,000442,000,0001391/04/03
12414کرجبلوار جانبازاناداریفروش1804,500,000800,000,0001391/04/03
12415تهرانشريعتي- خ ظفرآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001391/04/03
12417تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001391/04/03
Page top