جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,200 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17507تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-22
17508تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-22
17509تهرانباغ فیضآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-06-22
17510تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,520,000325,000,0001393-06-22
17511تهراناقدسیهآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-06-22
17512تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,117,647280,000,0001393-06-22
17513تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,100,000219,000,0001393-06-22
17514تهراناقدسیهآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001393-06-22
17527تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001393-06-22
17528تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393-06-22
17529تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393-06-22
17530تهرانپیامبرآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-06-22
17531تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-22
17532تهرانتهرانپارس خ162آپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-06-22
17533تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001393-06-22
17534تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393-06-22
17535تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1224,550,000550,000,0001393-06-22
17536تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-06-22
17537تهرانپونکآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393-06-22
17538تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-06-22
17539تهرانتوحیدمغازهفروش10012,000,0001,200,000,0001393-06-22
17540تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش725,200,000374,400,0001393-06-22
17543تهرانقنات كوثرآپارتمانفروش873,800,000330,000,0001393-06-22
17544تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001393-06-22
17545تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1215,300,000641,300,0001393-06-22
17546تهرانفرصت شمالی آپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393-06-22
17547تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-22
17548تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-22
17549تهرانیوسف آباداداریفروش715,800,000421,000,0001393-06-22
17550تهرانآبشناسانآپارتمانفروش893,950,000350,000,0001393-06-22
Page top