جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12835شیرازروبروی شهرک گلستانتجاریفروش2272,600,000590,000,0001391/06/07
12836کرج45 متری گلشهرمغازهفروش251,800,00045,000,0001391/06/07
12828شهرضا15 كيلومتری شهرضازمینفروش15,000150,000,0001391/06/06
12829تهرانرسالت - خیابان كرمانآپارتمانفروش442,500,000110,000,0001391/06/06
12809کرجگوهردشت - خیابان داریوشآپارتمانپیش فروش1131,300,000147,000,0001391/06/05
12820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1352,900,000391,500,0001391/06/05
12801تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش522,350,000122,000,0001391/06/04
12802تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش602,350,000141,000,0001391/06/04
12798اهوازخیابان آزادگان مغازهفروش1225,000,000300,000,0001391/06/04
12807آملشیخ فضل الله نوریکلنگیمعاوضه75500,00058,500,0001391/06/04
12810شیرازمیدان عدالتآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001391/06/04
12791تهرانتهرانپارس - خیابان 216 غربیآپارتمانفروش852,600,000221,000,0001391/06/03
12796تهراندولت - خیابان مطهریآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001391/06/03
12788کیشفاز خدماتیمغازهفروش1006,500,000650,000,0001391/06/02
12780تهرانپونك - خ نسيم شمالیآپارتمانفروش814,250,000344,250,0001391/06/01
12782تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1093,000,000330,000,0001391/06/01
12786یزدمجاهدینمغازهفروش115,450,00060,000,0001391/06/01
12772سلمانشهردریا گوشه - خیابان 49ویلافروش280950,000185,000,0001391/05/30
12770آملهراز - آفتاب 26کلنگیفروش7001,500,0001,500,000,0001391/05/29
12771کرجبلوار امام خمینیتجاریفروش5003,000,0001,500,000,0001391/05/29
12759تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش883,600,000317,000,0001391/05/28
12764تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش833,500,000291,000,0001391/05/28
12768آملمحور آمل چمستان زمینفروش40,00070,0002,800,000,0001391/05/28
12769ساریجاده جویبارتجاریرهن و اجاره70200,0006,000,0001391/05/28
12757تهراننارمک - مسیل باخترآپارتمانفروش632,250,000140,000,0001391/05/27
12758تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش552,850,000142,000,0001391/05/27
12760تهرانونک - خیابان شیرازآپارتمانفروش1056,100,000640,000,0001391/05/27
12761رامسربلوار کازینوویلارهن و اجاره1,0001,000,00015,000,0001391/05/27
12750تهراننازی آباد - بازار دومکلنگیفروش723,500,000252,000,0001391/05/26
12747آملکمربندی آمل به بابلزمینفروش5,4003,500,00018,900,000,0001391/05/25
Page top