جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,292 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18445تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش975,100,000494,700,0001393-06-27
18446تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش826,200,000508,400,0001393-06-27
18447تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8211,000,0001,265,000,0001393-06-27
18448تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-06-27
18449تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001393-06-27
18450تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش805,850,000468,000,0001393-06-27
18451تهرانباغ فیضآپارتمانفروش544,260,000230,000,0001393-06-27
18452تهرانپونکآپارتمانفروش966,200,000592,200,0001393-06-27
18454تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393-06-27
18455تهرانپاسدارانآپارتمانفروش646,700,000428,800,0001393-06-27
18456تهرانازگلآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-06-27
18457تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-06-27
18458تهرانتجریشآپارتمانفروش13810,300,0001,421,400,0001393-06-27
18459تهرانتهرانپارس 196 غربیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
18460تهرانتهرانپارس 196 شرقیآپارتمانفروش1374,900,000671,300,0001393-06-27
18461تهرانتهرانپارسکلنگیفروش09,700,0001393-06-27
18462تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-06-27
18463تهرانجلفاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-06-27
18464تهرانجنت آبادکلنگیفروش09,000,0001,476,000,0001393-06-27
18465تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش573,720,000212,000,0001393-06-27
18466تهرانخواجه نصیر مستغلاتفروش249450,000,0001393-06-27
18467تهرانجنت آبادآپارتمانفروش7810,000,0001,000,000,0001393-06-27
18468تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001393-06-27
18469تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393-06-27
18470تهراندربندآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001393-06-27
18471تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001393-06-27
18472تهرانرعفرانیهآپارتمانفروش15015,800,0002,370,000,0001393-06-27
18473تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-06-27
18474تهرانسبلانآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393-06-27
18475تهرانسبلانآپارتمانفروش633,170,000200,000,0001393-06-27
Page top