جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12137تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش801,500,000120,000,0001390/11/17
12138تهرانبلوار فردوساداریفروش1102,350,000258,500,0001390/11/17
12139تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1602,600,000915,200,0001390/11/17
12140تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش842,000,000168,000,0001390/11/17
12141تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,500,000187,500,0001390/11/17
12123تهرانپونك آپارتمانفروش1192,850,000339,150,0001390/11/15
12124تهرانتجریشاداریفروش1007,000,000700,000,0001390/11/15
12125تهرانپونک اداریفروش1655,000,000825,000,0001390/11/15
12126تهرانتجریشمغازهفروش1740,000,000680,000,0001390/11/15
12127تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش802,700,000217,000,0001390/11/15
12109تهرانالهيه آپارتمانفروش1703,700,000629,000,0001390/11/13
12110تهرانالهيه آپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001390/11/13
12111تهرانالهيه مغازهفروش2026,000,000520,000,0001390/11/13
12112تهرانالهيه مستغلاتفروش1103,500,000490,000,0001390/11/13
12113تهرانآيت الله كاشانيکلنگیفروش4004,200,0001,680,000,0001390/11/13
12114تهرانآيت الله كاشانيمستغلاتفروش2563,200,000819,200,0001390/11/13
12115تهرانالهيه اداریفروش2605,700,0001,482,000,0001390/11/13
12116تهرانالهيه آپارتمانفروش1975,000,000985,000,0001390/11/13
12117تهرانالهيه آپارتمانفروش2506,500,0001,625,000,0001390/11/13
12118تهرانپونکمغازهفروش2018,000,000360,000,0001390/11/13
12119تهرانپونکآپارتمانفروش1352,400,000324,000,0001390/11/13
12120تهرانپونکآپارتمانپیش فروش902,600,000234,000,0001390/11/13
12099تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش3015,000,000450,000,0001390/11/12
12100تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش802,350,000188,000,0001390/11/12
12101تهرانآيت الله كاشانيمستغلاتفروش2202,800,0001,307,600,0001390/11/12
12102تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش438,000,000344,000,0001390/11/12
12103تهرانتجریشآپارتمانپیش فروش901,500,000135,000,0001390/11/12
12104تهرانتجریشمغازهفروش1623,000,000368,000,0001390/11/12
12105سلمانشهرمتل قو - اسب چینزمینفروش4001,500,00060,000,0001390/11/12
12106تهرانتجریشاداریفروش1212,600,000314,600,0001390/11/12
Page top