جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391/09/12
13261آملهراز - خیابان تهرانباغفروش1273,000,000390,000,0001391/09/11
13263تهرانتهرانسر - خیابان گلنازآپارتمانفروش962,100,000200,000,0001391/09/11
13264تهرانپیروزی - خیابان پرستارآپارتمانفروش1163,400,000394,000,0001391/09/11
13265قزوینملاصدرا - فاز 1 آپارتمانفروش84850,00070,000,0001391/09/11
13266کرجمهرشهر - خیابان ماهدشت آپارتمانرهن6212,000,0001391/09/11
13133تهرانبازار - خیابان مولویآپارتمانفروش651,730,000115,000,0001391/09/10
13259اصفهانزینبیه - کوچه دوطفلانمغازهفروش501,200,00060,000,0001391/09/09
13260کرجبلوار آزادی - ميدان سرباززمینفروش360650,000234,000,0001391/09/09
12866تهراناشرفی اصفهانی - ستارخانمغازهفروش1528,000,000420,000,0001391/09/08
13257آملهراز - آفتاب 74کلنگیفروش1001,000,000100,000,0001391/09/08
13258آملطالقانی - خیابان ابوذرکلنگیفروش120500,000150,000,0001391/09/08
9972تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش552,500,000137,500,0001391/09/06
10878تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1372,500,000342,500,0001391/09/06
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391/09/06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391/09/06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391/09/06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391/09/06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391/09/06
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391/09/06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391/09/06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391/09/06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391/09/06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391/09/06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391/09/06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391/09/06
12153تهرانسيدخندان اداریفروش11010,000,0001,100,000,0001391/09/06
12532تهرانسيدخندان مستغلاتفروش3463,300,0001,400,000,0001391/09/06
13237تهرانگیشا - فروزانفرآپارتمانفروش804,250,000330,000,0001391/09/06
13103آملطالب آملیمغازهفروش751,173,00088,000,0001391/09/06
Page top