جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,293 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18873تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,900,000586,500,0001393-06-30
18874تهرانفرمانیهاداریفروش4018,000,000720,000,0001393-06-30
18875تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393-06-30
18876تهرانقیطریهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393-06-30
18877تهرانقیطریهآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393-06-30
18878تهرانقیطریهآپارتمانفروش1087,700,000831,600,0001393-06-30
18879تهرانقیطریهاداریفروش467,000,000322,000,0001393-06-30
18880تهرانکامرانیهآپارتمانفروش809,000,000720,000,0001393-06-30
18881تهرانکامرانیهمستغلاتفروش2,40016,000,0001393-06-30
18882تهرانکامرانیهآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-06-30
18883تهرانکامرانیهآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-06-30
18884تهرانگیشاآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393-06-30
18885تهرانگیشاآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001393-06-30
18886تهرانگیشاآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001393-06-30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393-06-30
18888تهرانگیشاآپارتمانفروش826,097,561500,000,0001393-06-30
18889تهرانگیشاآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393-06-30
18890تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,285,714300,000,0001393-06-30
18891تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-30
18892تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-30
18893تهرانمرزدارانآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393-06-30
18894تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-06-30
18895تهرانمرزدارانآپارتمانفروش975,670,000550,000,0001393-06-30
18896تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-30
18897تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-30
18898تهرانمطهریآپارتمانفروش564,375,000245,000,0001393-06-30
18899تهرانمطهریآپارتمانفروش1015,000,000505,000,0001393-06-30
18900تهرانمیردامادآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001393-06-30
18901تهراننظام آبادآپارتمانفروش493,632,653178,000,0001393-06-30
18902تهراننیاورانآپارتمانفروش20017,500,0003,500,000,0001393-06-30
Page top