جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13081تهرانراه آهن - خیابان مختاریآپارتمانفروش401,500,00060,000,0001391/07/18
13087آملآزادگانزمینمعاوضه4,00020,00080,000,0001391/07/18
13090همدانخیابان نظام - شهرک چمرانویلافروش216450,000,0001391/07/18
13092تهراناجاره دار - کوچه هجرتیآپارتمانفروش512,100,000107,000,0001391/07/18
632تهرانجمهوریویلافروش235کارشناسیکارشناسی1391/07/17
646تهرانجمهوریکلنگیفروش220کارشناسیکارشناسی1391/07/17
689تهرانمنیریهآپارتمانفروش620کارشناسیکارشناسی1391/07/17
792قدس شهر قدسآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1391/07/17
997تهرانجمهوریآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1391/07/17
1001تهرانمنیریهآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3507تهرانجمهوري آپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3903تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
4063تهرانجمهوريمغازهفروش10کارشناسیکارشناسی1391/07/17
6979تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
7034تهرانجمهوري اداریفروش72کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8065تهرانمنيريه - جامیآپارتمانفروش651,950,000126,750,0001391/07/17
8534تهرانجمهوري اداریفروش120کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8554تهرانجمهوري مغازهفروش12کارشناسیکارشناسی1391/07/17
13085دماوندمهک - خیابان مقدادآپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001391/07/17
13079تفرشخیابان شهداآپارتمانفروش72600,00043,000,0001391/07/16
13035تهرانگيشا - خیابان فاضل غربیمغازهفروش13269,243,000350,000,0001391/07/16
13074کرجفردیس مرکزی - کانال غربیآپارتمانفروش671,050,00070,350,0001391/07/16
13076تهرانسازمان برنامه - خیابان براتلوآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001391/07/16
13078تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش821,500,000123,000,0001391/07/16
13068تهرانجنت آباد - سيمون بوليوارآپارتمانفروش832,650,000221,000,0001391/07/15
13070تهرانآيت الله كاشانی - خيابان بهنامآپارتمانفروش752,800,000210,000,0001391/07/15
13067تهرانبلوار فردوس - بهار جنوبیآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/07/15
13065تهرانسعادت آباد - صرافهای شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001391/07/15
13073سلمانشهرمتل قو - دریاگوشهویلافروش7001,800,0001,200,000,0001391/07/15
10138تهرانشادمان - بهبودیآپارتمانفروش1381,800,000248,400,0001391/07/14
Page top