جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,295 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19976تهراندولتآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001393-07-06
19977تهراندولتاداریفروش907,800,000702,000,0001393-07-06
19978تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001393-07-06
19979تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-06
19980تهرانفرمانیه مستغلاتفروش8,00012,500,000100,000,0001393-07-06
19981تهراندولتآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-07-06
19982تهراندولتآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-07-06
19983تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001393-07-06
19985تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش15016,000,0002,400,000,0001393-07-06
19986تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19987دماوندروستای چنارزمینفروش1,40035,00049,000,0001393-07-06
19989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,800,0001,040,400,0001393-07-06
19990تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1501,100,0001,650,000,0001393-07-06
19991تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-06
19992تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-07-06
19993تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-06
19994تهرانولنجکپنت هاوسفروش31816,500,0005,247,000,0001393-07-06
19641تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393-07-05
19642تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش23012,000,0002,760,000,0001393-07-05
19643تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,565,000525,000,0001393-07-05
19644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1487,000,0001,036,000,0001393-07-05
19645تهران دولتآپارتمانفروش2405,800,0001,392,000,0001393-07-05
19646تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-07-05
19647تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-07-05
19648تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393-07-05
19649تهرانجردن - ظفرآپارتمانفروش166کارشناسیکارشناسی1393-07-05
19650تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393-07-05
19651تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-05
19652تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش653,700,000240,500,0001393-07-05
19653تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,100,000377,200,0001393-07-05
Page top