جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,485 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12375تهرانشهرآرا آپارتمانفروش854,000,000340,000,0001391/03/31
12376تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش712,850,000202,000,0001391/03/31
12377تهرانصادقيه - گلابآپارتمانفروش782,480,000193,400,0001391/03/31
12378تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش882,800,000246,000,0001391/03/31
12380تهرانستارخان آپارتمانفروش822,750,000225,000,0001391/03/31
12383تهرانکرمان - گلبرگ غربیکلنگیفروش1004,000,0004,000,000,0001391/03/31
12384تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1152,500,000287,500,0001391/03/31
12344تهرانفلکه دوم صادقيهآپارتمانفروش1152,500,000287,500,0001391/03/30
12357تهرانکارگر شماليمغازهفروش14518,000,0002,700,000,0001391/03/30
12358رویانآب پریزمینفروش1,500100,000150,000,0001391/03/30
12339تهراناشرفي اصفهانيآپارتمانفروش973,100,000310,000,0001391/03/29
12340تهرانستارخانآپارتمانفروش862,600,000225,000,0001391/03/29
12341تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش552,820,000155,000,0001391/03/29
12334تهرانالهيهآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001391/03/28
12336تهرانفلكه صادقيه آپارتمانفروش863,000,000258,000,0001391/03/28
12319قائم شهرکوچکسرازمینفروش1,100500,000550,000,0001391/03/27
12329تهرانخ جشنوارهآپارتمانفروش1071,900,000203,000,0001391/03/27
12313تهراننامجوآپارتمانفروش683,000,000204,000,0001391/03/26
12309تهرانجنت آباد جنوبيآپارتمانفروش562,850,000160,000,0001391/03/25
12311تهرانپاسدارانآپارتمانفروش854,900,000418,900,0001391/03/25
12298تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش562,680,000150,000,0001391/03/24
12299تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش1244,200,000520,000,0001391/03/24
12300تهرانشهرزیبا، ابتداي شهرانآپارتمانفروش753,300,000247,000,0001391/03/24
12301تهرانچهاراه كوكاكولاآپارتمانفروش762,400,000183,840,0001391/03/24
12303تهرانبلوار كوهسارآپارتمانفروش782,630,000205,000,0001391/03/24
12293کرج12 غربیآپارتمانفروش75893,00067,000,0001391/03/22
12292تهرانطرشتآپارتمانمعاوضه572,370,000135,000,0001391/03/18
12290کرجگوهردشت، بلوار آزاديویلافروش440700,000308,000,0001391/03/17
12289تهرانخیابان قزوین - غفاریزمینفروش3017,500,0002,325,000,0001391/03/16
12286تهرانسید خنداناداریفروش1063,800,000402,800,0001391/03/09
Page top