جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,295 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20348تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,400,000308,000,0001393-07-08
20349تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش634,600,000289,800,0001393-07-08
20350تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393-07-08
20351تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-07-08
20352تهرانباغ فیضآپارتمانفروش654,700,000305,000,0001393-07-08
20353تهراناشرفی - باغ فیض آپارتمانفروش525,000,000260,000,0001393-07-08
20356تهراناقدسیهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-07-08
20357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001393-07-08
20358تهرانالهیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-07-08
20359تهرانالهیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001393-07-08
20360تهرانالهیهآپارتمانفروش44018,000,0007,920,000,0001393-07-08
20361تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-07-08
20362تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1506,670,0001,000,000,0001393-07-08
20363تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
20365تهرانهنگام شمالیآپارتمانفروش504,600,000230,000,0001393-07-08
20366تهرانباغ فیضآپارتمانفروش665,150,000340,000,0001393-07-08
20367تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,500,0001,870,000,0001393-07-08
20368تهرانبلوارفردوساداریفروش1055,500,000577,500,0001393-07-08
20369تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393-07-08
20370تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001393-07-08
20371تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001393-07-08
20372تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-07-08
20373تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-08
20374تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393-07-08
20375تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش1259,500,0001393-07-08
19995تهراننیاوران آپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001393-07-07
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-07
Page top