جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,207 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393-07-07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-07
20034تهرانمطهریاداریفروش955,580,000530,000,0001393-07-07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393-07-07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393-07-07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393-07-07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393-07-07
20039تهرانمطهریآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-07
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-07-07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-07-07
20042تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
20043تهرانکامرانیه آپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001393-07-07
20044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,155,000465,000,0001393-07-07
20045تهرانمیردامادآپارتمانفروش806,600,000528,000,0001393-07-07
20046تهرانکامرانیه آپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-07-07
20047تهرانقیطریهآپارتمانفروش2789,000,0002,502,000,0001393-07-07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393-07-07
20049تهرانقیطریهآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393-07-07
20050تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-07
20051تهرانقیطریهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-07
20052تهرانقلهکآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001393-07-07
20053تهرانمیردامادآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001393-07-07
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393-07-07
20055تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-07-07
20058تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001393-07-07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393-07-07
20060تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش752,935,000220,000,0001393-07-07
20061تهرانفاطمی آپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001393-07-07
20062تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش633,600,000226,800,0001393-07-07
20064تهرانشریعتی - عباس آبادآپارتمانفروش474,680,000220,000,0001393-07-07
Page top