جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,485 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14224رشتخیابان گلسارآپارتمانپیش فروش1704,100,000697,000,0001392/07/21
14221خرم‌آبادخیابان انقلابویلافروش611,250,00076,000,0001392/07/20
14222تبریزخیابان رسالتآپارتمانفروش1252,100,000260,000,0001392/07/20
14223تهرانتهرانپارس - 220 شرقیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001392/07/20
14205قائم شهرساحل دریازمینفروش200کارشناسیکارشناسی1392/07/19
14120کرمانخیابان شهید شیروانیآپارتمانفروش1011,300,000114,000,0001392/07/17
14186اسلامشهرخیابان واوانآپارتمانرهن و اجاره65250,0007,000,0001392/07/17
14217اسلامشهرخیابان 20 متریآپارتمانفروش622,250,000139,000,0001392/07/17
14214کرجگوهردشت - خیابان انرژی اتمیزمینفروش160600,00096,000,0001392/07/16
14216تهرانبهارستان - خیابان امیرکبیرمغازهفروش1136,400,000400,000,0001392/07/16
14211کرجفاز چهار - خیابان 406 آپارتمانفروش821,750,000144,375,0001392/07/15
14212کرجگوهر دشت - خیابان اشتراکی آپارتمانپیش فروش1142,250,000256,000,0001392/07/15
14213تهرانخیابان گیشاکلنگیفروش20020,000,00012,000,000,0001392/07/15
14206کرجخیابان شهید بهشتیتجاریفروش509,000,000450,000,0001392/07/14
14207شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش1181,200,000300,000,0001392/07/14
14208کرجگوهردشت - خیابان انرژی اتمیزمینفروش160650,000104,000,0001392/07/14
14209شمیراناتخیابان شاهدویلاپیش فروش170300,000,0001392/07/14
14210تهراننارمک - خیابان دردشت آپارتمانفروش853,250,000276,000,0001392/07/14
14202تهرانشهرزيبا - خیابان سازمان آبآپارتمانفروش1083,500,000380,000,0001392/07/13
14203تهرانستارخان - خیابان پاک شمالی آپارتمانفروش793,900,000310,000,0001392/07/13
14204رشتشهرک حمیدیانویلافروش163650,000105,000,0001392/07/13
13766تهرانحسینی فردوس - خیابان 14 معصومآپارتمانفروش582,300,000134,000,0001392/07/11
14177ساریپاشاكلاویلافروش1852,800,000,0001392/07/11
14192زاهدانبلوار معلماداریفروش2854,880,0002,737,000,0001392/07/11
14196تهرانخیابان وحدت اسلامیآپارتمانفروش562,700,000160,000,0001392/07/11
14198دماوندخیابان وليعصرزمینفروش574350,000200,000,0001392/07/11
14200کرجمهرشهر غربی - خیابان امام رضاباغفروش500380,000190,000,0001392/07/11
14195کرجماهدشت - خیابان امام رضاباغفروش500390,000190,000,0001392/07/09
14193کرجپل فردیسآپارتمانرهن و اجاره94450,00010,000,0001392/07/09
14194کرجچهار راه طالقانیمغازهرهن و اجاره16430,0005,000,0001392/07/09
Page top