جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,199 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22098تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393-07-26
22099تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001393-07-26
22100تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش605,700,000342,000,0001393-07-26
22101تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش958,200,000779,000,0001393-07-26
22102تهرانپونک - بلوار عدلمستغلاتفروش13212,000,0001393-07-26
22103تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش1446,000,000864,000,0001393-07-26
22104تهراناقدسیهآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001393-07-26
22105تهراناقدسیهمغازهفروش3243,000,0001,376,000,0001393-07-26
22106تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,300,000464,400,0001393-07-26
22107تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-07-26
22108تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,700,000367,000,0001393-07-26
22109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001393-07-26
22110تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش914,000,000364,000,0001393-07-26
22111تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-07-26
22112تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش22210,000,0002,220,000,0001393-07-26
22113تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-07-26
22114تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش584,827,586280,000,0001393-07-26
22115تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش7512,000,000900,000,0001393-07-26
22116تهرانپاسدارانآپارتمانفروش8510,500,0001,627,500,0001393-07-26
22117تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش648,000,000512,000,0001393-07-26
22118تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش903,200,000288,000,0001393-07-26
22119تهرانپیروزیاداریفروش606,000,000360,000,0001393-07-26
22120تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001393-07-26
22121تهراننیروی هواییآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393-07-26
22122تهرانپیروزیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001393-07-26
22123تهرانپیروزیآپارتمانفروش524,200,000218,400,0001393-07-26
22124تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش473,195,000150,000,0001393-07-26
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393-07-26
22126تهرانتجریشآپارتمانفروش23810,000,0002,380,000,0001393-07-26
22127تهرانتجریشاداریفروش7111,000,000781,000,0001393-07-26
Page top