جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,301 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23417تهران نظام آباداداریفروش123کارشناسیکارشناسی1393-08-07
23458رشتشهیدبهمن حبیبیزمینفروش2,00070,000140,000,0001393-08-07
23467اردبیلخیابان حمزه زادهزمینفروش1705,000,000850,000,0001393-08-07
23468اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن و اجاره150750,0005,000,0001393-08-07
23469اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1031,700,000175,100,0001393-08-07
23470اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن12550,000,0001393-08-07
23471اردبیلکشاورزآپارتمانرهن و اجاره1701,000,00015,000,0001393-08-07
23474اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1202,300,000276,000,0001393-08-07
23478اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1011,800,000181,800,0001393-08-07
23480اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش120230,000276,000,0001393-08-07
23481اردبیل16 متری عباسیآپارتمانرهن12040,000,0001393-08-07
23205تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش683,000,000200,000,0001393-08-06
23206تهرانپیروزیآپارتمانفروش493,400,000170,000,0001393-08-06
23207تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش433,800,000180,000,0001393-08-06
23209تهراننبرد شماليآپارتمانفروش673,735,000250,000,0001393-08-06
23211تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش732,000,000146,000,0001393-08-06
23212تهراننارمک آپارتمانفروش1626,900,0001,117,800,0001393-08-06
23213تهرانشهرك دانشگاه شريفآپارتمانفروش923,200,000294,000,0001393-08-06
23216تهرانقصرالدشت آپارتمانفروش353,150,000110,000,0001393-08-06
23217تهرانجمالزاده جنوبیآپارتمانفروش704,200,000300,000,0001393-08-06
23219تهرانجمهوری آپارتمانفروش663,800,000250,000,0001393-08-06
23221تهرانگلبرگ غربيآپارتمانفروش403,400,000132,000,0001393-08-06
23222تهرانکمیل - کارونآپارتمانفروش802,500,000220,000,0001393-08-06
23223تهران بلوار فردوسآپارتمانفروش715,500,000390,500,0001393-08-06
23228تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش663,600,000238,000,0001393-08-06
23229تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش383,300,000125,500,0001393-08-06
23230تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش677,100,000476,000,0001393-08-06
23278ریدرختیزمینفروش1,500200,000300,000,0001393-08-06
23284تهرانشیرگاه کارخانجاتفروش790200,000320,000,0001393-08-06
23095تهرانجیحونآپارتمانفروش66کارشناسیکارشناسی1393-08-05
Page top