جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,406 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17235تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/06/19
17236تهرانفردس - پروانه جنوبیآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393/06/19
17237تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1325,346,000703,000,0001393/06/19
17238تهراندامپزشکیآپارتمانفروش513,000,000150,000,0001393/06/19
17239تهراننیاوران آپارتمانفروش908,800,000800,000,0001393/06/19
17240تهرانورزی جنوبی آپارتمانفروش925,500,000506,000,0001393/06/19
17241تهرانپیروزی آپارتمانفروش853,600,000306,000,0001393/06/19
17242تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش853,000,000250,000,0001393/06/19
17243تهرانپيروزيآپارتمانفروش432,820,000121,000,0001393/06/19
17244تهران شهرک آزادی آپارتمانفروش1142,400,000273,600,0001393/06/19
17245تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393/06/19
17246تهرانوردآورد آپارتمانفروش493,000,000145,000,0001393/06/19
17247تهران ميدان منيريهآپارتمانفروش463,500,000160,000,0001393/06/19
17248تهران انبار نفتآپارتمانفروش522,000,000120,000,0001393/06/19
16908نورخ امام - مسجد جامعمغازهفروش267,000,000182,000,0001393/06/18
16897تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393/06/18
16898تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393/06/18
16899تهراناختیاریه شمالیآپارتمانمعاوضه118کارشناسیکارشناسی1393/06/18
16900تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/06/18
16901تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,350,000350,000,0001393/06/18
16902تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001393/06/18
16903تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/06/18
16904تهرانازگلمغازهفروش3325,000,000825,000,0001393/06/18
16905تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/06/18
16906تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393/06/18
17012کرجمهر شهر آپارتمانفروش912,000,000182,000,0001393/06/18
17024تهراننیاوران - مژده کلنگیمعاوضه305کارشناسیکارشناسی1393/06/18
15976تهرانتهرانپارس - رشید آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393/06/17
14810تهرانشهرک راه آهن - خیابان دریاچهتجاریپیش فروش0کارشناسیکارشناسی1393/06/17
15078تهرانخیابان گلبرگ شرقیآپارتمانفروش623,000,000210,000,0001393/06/17
Page top