جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,911 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16064تهراناختیاریهآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/06/12
16060تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393/06/12
16054تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1254,720,000590,000,0001393/06/12
16053تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش634,050,000255,000,0001393/06/12
16050تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1427,050,0001,000,000,0001393/06/12
16047تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001393/06/12
16044تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش605,150,000427,450,0001393/06/12
16041رشتامام خمينيآپارتمانفروش871,600,000139,200,0001393/06/12
16039تهرانستارخانآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393/06/12
16035تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393/06/12
16034تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1857,200,0001,332,000,0001393/06/12
16033تهرانشهيد رجايىکارخانجاتفروش7359,282,0007,500,000,0001393/06/12
16030تهرانمینی سیتیمغازهفروش3520,000,000700,000,0001393/06/12
16027تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/06/12
16022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1004,500,0001393/06/12
16023تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22615,000,0003,390,000,0001393/06/12
16021تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/06/12
16017تهرانتجریشاداریفروش11111,000,0001,221,000,0001393/06/12
16018تهرانتهرانپارسکلنگیفروش12511,600,0001,450,000,0001393/06/12
15849تهرانتهرانپارس - رشیداداریفروش966,000,000576,000,0001393/06/11
15850تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001393/06/11
15852تهراننظام آباد - مدنی آپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393/06/11
15851تهرانرسالت - کرمان آپارتمانفروش844,900,000411,600,0001393/06/11
15952تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش563,100,000173,600,0001393/06/11
15853چالوس هچیرودویلافروش3622,083,000350,000,0001393/06/11
15862تهرانسعادت آباد آپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393/06/11
15848تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,773,585400,000,0001393/06/11
15860تهراننظام آباد - وحیدیه کلنگیفروش804,300,0001393/06/11
15861تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش984,081,633400,000,0001393/06/11
15859تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مغازهفروش7122,000,0001393/06/11
Page top