جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,202 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24130تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش683,088,235210,000,0001393-08-15
24132تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش633,700,000233,000,0001393-08-15
24133تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1297,500,000967,500,0001393-08-15
24134تهرانجردن - آفریقااداریفروش17011,500,0001,955,000,0001393-08-15
24135تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-08-15
24136تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش733,500,000255,500,0001393-08-15
24137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-08-15
24138تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001393-08-15
24139تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001393-08-15
24140تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1087,600,000820,800,0001393-08-15
24141تهراناقدسیهمستغلاتفروش1655,835,0001,750,000,0001393-08-15
24142تهرانالهیهآپارتمانفروش27015,000,0004,050,000,0001393-08-15
24143تهرانالهیهآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001393-08-15
24144تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001393-08-15
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-08-15
24146تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1374,300,000589,100,0001393-08-15
24147تهرانباغ فیضآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393-08-15
24148تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1053,600,000378,000,0001393-08-15
24149تهرانبرق الستومآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393-08-15
24150تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-08-15
24151تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001393-08-15
24152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-08-15
24153تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24155تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-15
24156تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393-08-15
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
24158تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-08-15
24159تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-08-15
24161تهرانپونکآپارتمانفروش706,800,000442,000,0001393-08-15
24162تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش804,950,000396,000,0001393-08-15
Page top