جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,099 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24144تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001393-08-15
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-08-15
24146تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1374,300,000589,100,0001393-08-15
24147تهرانباغ فیضآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393-08-15
24148تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1053,600,000378,000,0001393-08-15
24149تهرانبرق الستومآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393-08-15
24150تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-08-15
24151تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001393-08-15
24152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-08-15
24153تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24155تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-15
24156تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393-08-15
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
24158تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-08-15
24159تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-08-15
24161تهرانپونکآپارتمانفروش706,800,000442,000,0001393-08-15
24162تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش804,950,000396,000,0001393-08-15
24163تهرانپامبر مرکزیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-08-15
24164تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش805,375,000430,000,0001393-08-15
24165تهرانپونک - شهرک نفت آپارتمانفروش965,350,000513,600,0001393-08-15
24166تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-08-15
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393-08-15
24168کرجفردیس کلنگیفروش2504,000,00016,000,000,0001393-08-15
24170تهراننیروی هواییکلنگیفروش18710,000,0001393-08-15
24171تهرانپیروزیآپارتمانفروش973,765,000365,000,0001393-08-15
24172تهرانپیروزیکلنگیفروش1424,000,0001393-08-15
24174تهرانتهران نوآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001393-08-15
24175تهرانتجریشآپارتمانفروش18410,500,0001,932,000,0001393-08-15
24176تهرانتهران نوآپارتمانفروش883,070,000270,160,0001393-08-15
24177تهرانتجریشمغازهفروش433,200,000,0001393-08-15
Page top