جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,100 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95363ساریجام جمآپارتمانرهن و اجاره90750,0005,000,0001395/11/03
75108بابلسرصفاییهباغفروش1,000350,000,0001395/11/02
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001395/11/02
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/11/02
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/11/02
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/11/02
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/11/02
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/11/02
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/11/02
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/11/02
82585کرجميدان امام حسينتجاریفروش56023,500,0001,300,000,0001395/11/02
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/11/02
80380تهراننوابآپارتمانفروش43102,000,0001395/11/02
87849تهرانبزرگراه خرازیزمینفروش36,0001,150,000149,000,000,0001395/11/02
74747کرجرزکان نوزمینفروش10,000900,0009,000,000,0001395/11/02
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/02
95331تهرانپرچماداریرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/11/02
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/11/02
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/11/02
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/11/02
95341تهرانمیدان ساحلآپارتمانرهن و اجاره771,500,00020,000,0001395/11/01
95337تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره622,200,00020,000,0001395/11/01
92007تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001395/11/01
95361تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش1156,100,0007,015,000,0001395/11/01
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتماناجاره986,300,0001395/11/01
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001395/11/01
78750تهرانسازمان برنامه آپارتماناجاره1805,000,0001395/11/01
95359تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/30
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/10/30
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/10/29
Page top