جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,199 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001396/01/04
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95385تهرانحرآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001396/01/04
95394تهرانبریانکآپارتمانفروش401,875,00075,000,0001396/01/04
95370شهریاربلوار طالقانیآپارتمانفروش551,570,00085,500,0001396/01/04
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001396/01/04
95386تهرانشاد آباد، بهاران ۲مغازهفروش324,080,000131,000,0001396/01/04
95453تهرانفرجام شرقی، سراج آپارتمانفروش533,500,000185,500,0001396/01/04
95493آملدابودشتزمینفروش10,00065,000650,000,0001396/01/04
85813نوردانشگاهویلااجاره0650,0001396/01/04
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001396/01/04
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/01/04
95354تهرانبهجت آباد، ویلاتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1396/01/03
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001396/01/03
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001396/01/03
95432تهرانفاطمی، رهی معيریکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001396/01/03
95437تهرانزمزم، مهران شمالیآپارتمانفروش572,456,000140,000,0001396/01/03
95388تهرانمشیریه، اعظمآپارتمانفروش662,200,000145,000,0001396/01/03
93813تهرانتهرانپارس، 214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001396/01/03
95492تهراننامجوکلنگیفروش135280,000,0001396/01/03
95471تهرانسعادت آباد، بلوار شهرداریآپارتمانفروش758,000,000602,000,0001396/01/03
95474تهرانفاطمی، رهی معيریمستغلاتفروش1809,000,0001,260,000,0001396/01/03
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001396/01/02
95389تهرانسراج، تکاورانآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001396/01/02
95406تهرانتهرانپارس، 178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001396/01/02
95372تهرانبریانک، عربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001396/01/02
95381تهرانکارونآپارتمانفروش463,152,000145,000,0001396/01/02
95371کرجبلوار انقلابویلافروش4202,400,0001,000,000,0001396/01/02
95445تهرانظفر، دلیریآپارتمانرهن100148,000,0001396/01/02
95448شمیراناتمیگون نوآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001396/01/02
Page top