جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,179 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95427تهرانشهران، بلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,200,00050,000,0001395/12/08
95447تهرانتهرانپارس، اشرفی گودرزیکلنگیفروش1007,222,0001,300,000,0001395/12/08
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/12/08
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/08
95434تهرانعلم و صنعت، حیدرخانیآپارتمانرهن6880,000,0001395/12/08
95426تهرانتهرانپارس، 196 غربیآپارتمانرهن و اجاره904,000,000120,000,0001395/12/08
95453تهرانفرجام شرقی، سراج آپارتمانفروش533,500,000185,500,0001395/12/08
95444تهرانباغ فیض، باهنرآپارتمانرهن8072,000,0001395/12/08
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001395/12/08
95402تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001395/12/08
95432تهرانفاطمیکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001395/12/08
95456تهرانآزادی، نصرتکلنگیفروش45020,000,0006,000,000,0001395/12/08
73662اصفهانکاوه آپارتمانفروش752,200,000165,000,0001395/12/07
76627اصفهانکاوه آپارتمانرهن و اجاره901,000,00040,000,0001395/12/07
95457سقزقهرآبادزمینفروش9,00020,000180,000,0001395/12/07
95448شمیراناتمیگون نوآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001395/12/07
95300تهراندولت، قلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/07
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش851,600,000136,000,0001395/12/07
95455کرجماهدشتآپارتماناجاره831,500,0001395/12/06
95452کیشمیرمهنا، فاز Fآپارتمانرهن7870,000,0001395/12/05
95454اهوازکیانشهر، لاله 3زمینفروش2301,000,000230,000,0001395/12/04
95346محمودآبادشهرک محسن چترسفیدزمینفروش162493,00080,000,0001395/12/04
90357محمودآبادبلوارمعلمویلافروش130100,000,0001395/12/04
95449کرجمهدی آبادزمینفروش5,00080,000400,000,0001395/12/04
95450قائم شهرترکه محلهآپارتمانفروش1301,000,000130,000,0001395/12/04
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/12/04
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/04
52989کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1261,452,000183,000,0001395/12/03
95446مشهدفکوریآپارتمانفروش802,060,000165,000,0001395/12/03
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/03
Page top