جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,050 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393-07-28
22362تهراناقدسیهکلنگیفروش37116,000,0005,936,000,0001393-07-28
22210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60018,000,0001,080,000,0001393-07-27
22211تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,000,0002,250,000,0001393-07-27
22213تهرانجردنکلنگیفروش1,26014,500,00018,270,000,0001393-07-27
22214تهرانجردنکلنگیفروش61525,000,00015,375,000,0001393-07-27
22215تهرانجمالزادهکلنگیفروش1437,800,0001,115,400,0001393-07-27
22219تهراندیباجیکلنگیفروش11721,370,0002,500,000,0001393-07-27
22239تهراننارمککلنگیفروش12112,400,0001,500,000,0001393-07-27
22242تهراننارمک - حیدرخانی کلنگیفروش16013,000,0002,080,000,0001393-07-27
22249تهراننیاورانکلنگیفروش30,0005,000,000150,000,000,0001393-07-27
22040تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-07-26
22042تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56014,000,0001393-07-26
22056تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,00014,000,00014,000,000,0001393-07-26
21809تهرانقیطریهکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393-07-24
21816تهرانکامرانیهکلنگیفروش27722,000,0004,994,000,0001393-07-24
21859تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش37540,000,0001393-07-24
21860تهرانظفرکلنگیفروش86011,000,0008,800,000,0001393-07-24
21712تهرانتجریشکلنگیفروش25215,000,0003,780,000,0001393-07-23
21766تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,36020,000,00022,000,000,0001393-07-23
21543تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش28413,500,0003,834,000,0001393-07-21
21405تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1146,500,000741,000,0001393-07-20
21423تهرانقیطریهکلنگیفروش40016,000,0006,400,000,0001393-07-20
21454تهرانمیردامادکلنگیفروش30015,500,0002,185,500,0001393-07-20
21461تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش21725,000,0005,425,000,0001393-07-20
21279تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393-07-19
21280تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393-07-19
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393-07-19
21311تهرانتهران نوکلنگیفروش37012,000,0004,440,000,0001393-07-19
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393-07-17
Page top