جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,808 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13850قائم شهرخیابان بابلکلنگیفروش360900,0001392/03/20
13753کرجخیابان قزوین - خيابان شهيد بهشتی کلنگیفروش512,000,00010,512,000,0001392/03/02
13627آملخیابان امام رضا - بلوار مطهریکلنگیفروش90750,00087,750,0001391/12/22
13623تهرانمنیریه - خیابان کارگرکلنگیفروش2205,000,000800,000,0001391/12/21
13590کرجفردیس مرکزی - خیابان طالقانیکلنگیمعاوضه1101,400,000200,000,0001391/12/06
13571اصفهانابولحسن اصفهانی - خیابان مشتاقکلنگیفروش1302,500,000450,000,0001391/11/29
13523کرجعظیمیه - میدان بعثتکلنگیفروش1603,600,0001,026,000,0001391/11/17
13287تهراننظام آباد - خیابان مدنیکلنگیمعاوضه703,000,000234,000,0001391/11/16
13493آملاوجی آباد به سیاهکلاکلنگیفروش170258,00095,000,0001391/11/11
13484تهراننازی آباد - خیابان شهید رجاییکلنگیفروش553,000,000234,000,0001391/11/07
13059تهراناقدسیه - تابندهکلنگیفروش21111,000,0001391/11/06
13480زاهدانخیابان هيرمندکلنگیفروش170کارشناسیکارشناسی1391/11/06
13481تهرانالهيه - استانبولکلنگیفروش26017,000,0004,420,000,0001391/11/06
13439تهرانچیتگر شمالی - خیابان احدکلنگیفروش2143,500,000749,000,0001391/10/27
13416تهرانچیتگر شمالی - خیابان احدکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001391/10/26
6537تهراندروازه شمیران - میدان شهداکلنگیفروش210کارشناسیکارشناسی1391/10/15
13375تهرانآرژانتین - خیابان وزراکلنگیفروش36010,000,0009,800,000,0001391/10/10
13344تهرانسبلان شمالی - کوچه سادگیکلنگیفروش432,300,000110,000,0001391/10/03
13306لواسانخیابان سبو کوچککلنگیفروش452,400,000108,000,0001391/09/25
13257آملهراز - آفتاب 74کلنگیفروش1001,000,000100,000,0001391/09/08
13258آملطالقانی - خیابان ابوذرکلنگیفروش120500,000150,000,0001391/09/08
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391/09/06
13163اراکخیابان امام خمینیکلنگیفروش1501,750,000376,000,0001391/08/06
12122تهرانآيت الله كاشانيکلنگیفروش6085,200,0001391/07/24
13109تهرانپیروزی - نبرد شمالیکلنگیفروش2405,000,0001,500,000,0001391/07/22
3763تهرانپیروزی - نبرد شمالیکلنگیفروش1802,250,000405,000,0001391/07/20
3608تهرانپیروزی - نيكنام کلنگیفروش1021,570,000160,000,0001391/07/20
3725تهرانشهريور - اتوبان آهنگکلنگیفروش602,500,000225,000,0001391/07/20
3980تهرانپیروزی - بلوار ابوذر کلنگیفروش2103,800,000798,000,0001391/07/20
646تهرانجمهوریکلنگیفروش220کارشناسیکارشناسی1391/07/17
Page top