جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,813 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74091تهرانفلکه سوم تهران پارسکلنگیفروش50011,000,0009,900,000,0001395/02/13
74128تهرانتهرانپارسکلنگیفروش920کارشناسیکارشناسی1395/02/13
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395/02/13
74141تهرانتجریشکلنگیفروش7615,000,0001,500,000,0001395/02/13
73991تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش21021,000,0004,410,000,0001395/02/12
73998تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2557,300,0001,138,800,0001395/02/12
73870تهرانشهرک غربکلنگیفروش23520,500,0003,200,000,0001395/02/11
73895تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش25012,000,0003,000,000,0001395/02/11
73897تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش18011,000,0001,980,000,0001395/02/11
73908تهرانسردار جنگلکلنگیفروش9511,500,000575,000,0001395/02/11
73703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0002,700,000,0001395/02/08
73692تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001395/02/08
73697تهرانونک - برزیلکلنگیفروش1,20025,000,0001395/02/08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395/02/08
73517تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001395/02/07
73528تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001395/02/07
73546تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش160882,000,0001395/02/07
73552تهرانونککلنگیفروش42316,000,0006,768,000,0001395/02/07
73556تهرانگاندیکلنگیفروش50020,000,00020,000,000,0001395/02/07
73412تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60020,000,0001395/02/06
73419تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش75012,500,0001395/02/06
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395/02/06
73445تهرانتهرانپارسکلنگیفروش32014,500,0001395/02/06
73242تهرانهروی - ساقدوشکلنگیفروش32014,000,0008,400,000,0001395/02/05
73271تهرانپروین اعتصامیکلنگیفروش2259,500,0001,111,500,0001395/02/05
73245تهرانهفت تیرکلنگیفروش18710,900,0002,038,300,0001395/02/05
73281تهرانونککلنگیفروش1,40040,000,0001395/02/05
73277تهرانگاندیکلنگیفروش80025,000,00025,000,000,0001395/02/05
73099آستانه اشرفیهنسترن 4کلنگیرهن و اجاره10013,000,00050,000,0001395/02/04
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395/02/04
Page top