جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28074تهراناقدسیهکلنگیفروش735کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28082تهرانپیامبر شرقیکلنگیفروش1,00016,000,0001393-09-23
28093تهرانحکیمیهکلنگیفروش2007,000,0001,400,000,0001393-09-23
28107تهرانفرمانیهکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393-09-23
28117تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش30313,000,0003,939,000,0001393-09-23
28130تهرانمینی سیتیکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-23
28155تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0006,300,000,0001393-09-23
28174تهرانآجودانیهکلنگیفروش326کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28204تهرانتهرانپارسکلنگیفروش81610,500,0001393-09-23
28227تهرانپاسدارانکلنگیفروش22512,000,0002,700,000,0001393-09-23
28016تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش2409,000,0002,160,000,0001393-09-20
28017تهرانفرمانیهکلنگیفروش54020,000,0001393-09-20
27759تهرانکاشانککلنگیفروش330کارشناسیکارشناسی1393-09-19
27763تهرانکامرانیهکلنگیفروش21716,000,0003,472,000,0001393-09-19
27604تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393-09-18
27622تهرانبلوار پروینکلنگیفروش35750,000,0001393-09-18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27632تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,400کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27635تهرانفرمانیهکلنگیفروش60020,000,0001393-09-18
27638تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-09-18
26853رامسرپوده - رامسرکلنگیمشارکت90100,000,000100,000,0001393-09-11
26767تهرانشهرک غربکلنگیفروش80050,000,00040,000,000,0001393-09-10
26773تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,00070,000,000,0001393-09-10
26778تهراننارمککلنگیفروش25018,000,0004,500,000,0001393-09-10
26785تهرانولیعصر - پارک ویکلنگیفروش72216,000,00011,552,000,0001393-09-10
26786تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش78016,500,00011,550,000,0001393-09-10
26790تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001393-09-10
26791تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1086,700,000723,600,0001393-09-10
26824تهرانفرمانیهکلنگیفروش11330,000,0003,390,000,0001393-09-10
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393-09-10
Page top