جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31396تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش11721,400,0002,500,000,0001393-10-21
31458تهراناشرفی - تیراژهکلنگیفروش20011,000,0002,200,000,0001393-10-21
31462تهراندولت - قناتکلنگیفروش28022,000,0006,160,000,0001393-10-21
31183تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2007,250,0001,450,000,0001393-10-20
31184تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1607,500,0001,200,000,0001393-10-20
31190تهراندولتکلنگیفروش49213,000,0006,396,000,0001393-10-20
31197تهرانتهرانپارسکلنگیفروش25013,000,0003,250,000,0001393-10-20
31198تهراندولتکلنگیفروش1302,000,000,0001393-10-20
31221تهرانتهرانپارسکلنگیفروش695,000,0003,450,000,0001393-10-20
31223تهرانجردنکلنگیفروش61524,000,00014,760,000,0001393-10-20
31227تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3007,000,0002,100,000,0001393-10-20
31228تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18716,000,0002,992,000,0001393-10-20
31232تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2327,700,0001,786,400,0001393-10-20
31234تهراندروسکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393-10-20
31111تهرانالهیهکلنگیفروش50030,000,00015,000,000,0001393-10-18
30943تهرانشهرک غربکلنگیفروش28550,000,00014,250,000,0001393-10-17
30954تهرانستارخانکلنگیفروش60010,000,0006,000,000,0001393-10-17
30960تهرانشهرک غربکلنگیفروش250کارشناسیکارشناسی1393-10-17
30853تهرانالهیهکلنگیفروش25025,000,0006,250,000,0001393-10-16
30857تهراناتوبان زین الدینکلنگیفروش1,2008,000,0009,600,000,0001393-10-16
30864تهرانجردنکلنگیفروش93615,000,00014,040,000,0001393-10-16
30868تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش15020,000,0003,000,0001393-10-16
30906تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش17018,000,00014,400,000,0001393-10-16
26567تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2125,500,0001,166,000,0001393-10-15
30727تهرانازگلکلنگیفروش16510,900,0001,798,500,0001393-10-15
30743تهرانشهرک غربکلنگیفروش1406,500,000,0001393-10-15
30752تهرانفرمانیهکلنگیفروش83025,000,00020,750,000,0001393-10-15
30765تهرانسردار جنگلکلنگیفروش012,000,00088,800,000,0001393-10-15
30481تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش21015,000,0003,150,000,0001393-10-14
30453تهرانجشنوارهکلنگیفروش1102,700,0002,970,000,0001393-10-13
Page top