جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,808 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24863تهرانقیطریهکلنگیفروش1,16324,000,00027,912,000,0001393/08/20
24496تهرانتهران نوکلنگیفروش851,200,000,0001393/08/19
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393/08/19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393/08/19
24574تهرانسبلانکلنگیفروش821,100,000,0001393/08/19
24578تهرانتهرانپارسکلنگیفروش90013,000,00011,700,000,0001393/08/19
24619تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,00015,000,00015,000,000,0001393/08/19
24668تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,000675,000,0001393/08/19
24332تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش3,000کارشناسیکارشناسی1393/08/18
24334تهرانقیطریهکلنگیفروش14315,000,0002,145,000,0001393/08/18
24342تهرانگلبرگ شرقیکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393/08/18
24355تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش69020,000,00013,800,000,0001393/08/18
24359تهراننیاورانکلنگیفروش37130,000,00011,130,000,0001393/08/18
24363تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش31510,000,0003,150,000,0001393/08/18
24387تهرانونککلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001393/08/18
24401تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش1569,300,0001,450,800,0001393/08/18
24410تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش34013,500,0002,912,000,0001393/08/18
24420تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش6011,000,000660,000,0001393/08/18
24228تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64720,000,0001393/08/17
24265تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,120کارشناسیکارشناسی1393/08/17
24269تهرانشریعتیکلنگیفروش1201,400,000,0001393/08/17
24289تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,20025,000,00030,000,000,0001393/08/17
23711تهرانپیروزیکلنگیفروش1115,200,0001393/08/16
20949تهراننیاورانکلنگیفروش1,00040,000,0001,600,000,0001393/08/15
24168کرجفردیس کلنگیفروش2504,000,00016,000,000,0001393/08/15
24170تهراننیروی هواییکلنگیفروش18710,000,0001393/08/15
24172تهرانپیروزیکلنگیفروش1424,000,0001393/08/15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393/08/15
24189تهرانجردن - ولیعصرکلنگیفروش615کارشناسیکارشناسی1393/08/15
22238تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش504,600,000230,000,0001393/08/11
Page top