جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34588تهرانشهرک غربکلنگیفروش20012,000,0002,400,000,0001393-11-19
34589تهرانشهرک غربکلنگیفروش80020,000,00016,000,000,0001393-11-19
34595تهرانقیطریهکلنگیفروش14316,000,0002,288,000,0001393-11-19
34599تهرانسردار جنگلکلنگیفروش25012,800,0002,560,000,0001393-11-19
34600تهرانحکیمیهکلنگیفروش19817,600,0003,484,800,0001393-11-19
34601تهرانمینی سیتیکلنگیفروش20010,500,0002,100,000,0001393-11-19
34602تهرانقیطریهکلنگیفروش8018,750,0001,500,000,0001393-11-19
34603تهرانشهرک غربکلنگیفروش66230,200,00019,992,400,0001393-11-19
34604تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21729,900,0006,488,300,0001393-11-19
34605تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0003,000,000,0001393-11-19
26840تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش605,000,00010,000,000,0001393-11-15
31771تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2579,500,0002,441,500,0001393-11-12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393-11-12
33800تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2,10010,000,00021,000,000,0001393-11-12
33808تهرانتهرانپارس - ف اولکلنگیفروش42010,500,0004,410,000,0001393-11-12
33809تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1609,800,0001,293,600,0001393-11-12
33825تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50032,000,0001393-11-12
33827تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2406,600,0001,108,800,0001393-11-12
33829تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش803,700,000350,000,0001393-11-12
33635تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش909,000,0001393-11-10
33532تهرانسردار جنگلکلنگیفروش608,000,000800,000,0001393-11-09
33229کرمانشاههفده شهریورکلنگیفروش2003,500,0001,100,000,0001393-11-07
33333تهران16 متری اولکلنگیفروش1256,000,000750,000,0001393-11-07
33109تهراندروسکلنگیفروش62025,000,00015,500,000,0001393-11-06
33110تهراناستخرکلنگیفروش866,000,000516,000,0001393-11-06
33114تهراناقدسیهکلنگیفروش21010,000,0002,100,000,0001393-11-06
33118تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2506,000,0001,500,000,0001393-11-06
33120تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش18021,000,0003,780,000,0001393-11-06
33122تهرانستارخانکلنگیفروش1796,300,0001,127,700,0001393-11-06
33213تهرانبلوار آرشکلنگیفروش75011,800,0005,500,000,0001393-11-06
Page top