جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,834 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78515تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64040,000,00013,080,000,0001395/04/22
78508تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20011,500,0001395/04/22
78507تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2689,000,0001395/04/22
78506تهراناستخرکلنگیفروش926,304,000580,000,0001395/04/22
78492تهرانازگلکلنگیفروش9854,250,00015,937,500,0001395/04/22
78489تهرانستارخانکلنگیفروش1005,500,000550,000,0001395/04/22
78479تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001395/04/22
78387تهرانقیطریهکلنگیفروش1,40040,000,00029,800,000,0001395/04/21
78371تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش180720,000,0001395/04/21
78362تهرانمجیدیهکلنگیفروش6306,500,0004,095,000,0001395/04/21
78353تهراناندیشهکلنگیفروش3509,300,0004,557,000,0001395/04/21
78215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2885,000,0001,000,000,0001395/04/20
78212تهرانستارخانکلنگیفروش1267,500,000945,000,0001395/04/20
78195تهرانستارخانکلنگیفروش1609,000,0001,440,000,0001395/04/20
78194تهرانستارخانکلنگیفروش60012,000,0001395/04/20
78184تهراندولتکلنگیفروش44016,300,0008,150,000,0001395/04/20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395/04/20
78157تهرانجمهوریکلنگیفروش90021,000,000190,000,000,0001395/04/19
76431تهرانشهران - کوهسارکلنگیفروش2005,000,0004,300,000,0001395/03/25
76078تهرانشهید حنیفه زادهکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395/03/22
75748مشهداحمد آبادکلنگیرهن و اجاره3508,000,00016,000,0001395/03/22
76076تهرانجوانمرد قصابکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395/03/21
75672تهرانمدائن جنوبیکلنگیفروش50312,000,0001395/03/17
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395/03/16
75351تهرانشهرک غربکلنگیفروش55025,000,00016,050,000,0001395/03/11
75339تهرانجهان آراکلنگیفروش48013,500,0004,252,500,0001395/03/11
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395/03/10
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395/03/10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395/03/10
75201تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001395/03/10
Page top