جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/08/18
89424تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش48611,500,0002,300,000,0001395/08/13
89427تهرانجردنکلنگیفروش1,44042,000,00031,500,000,0001395/08/13
89430تهرانستارخانکلنگیفروش1405,500,0001395/08/13
89412تهراندولتکلنگیفروش24012,000,0001,800,000,0001395/08/13
89405تهرانستارخانکلنگیفروش31010,500,0001395/08/13
89413تهراندولتکلنگیفروش16713,800,0001395/08/13
89296تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش13110,000,0001,310,000,0001395/08/12
89279تهرانباغ فیضکلنگیفروش2008,500,0001395/08/12
89141تهرانمرزدارانکلنگیفروش66011,500,0004,025,000,0001395/08/11
89148تهرانکریمخانکلنگیفروش2797,500,0002,092,500,0001395/08/11
89134تهراننارمککلنگیفروش2009,200,0001,932,000,0001395/08/11
88991تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش21017,500,0001395/08/09
89003تهراندبستانکلنگیفروش1527,000,000868,000,0001395/08/09
88992تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش27235,000,0001395/08/09
88986تهرانطرشتکلنگیفروش1759,000,0001,575,000,0001395/08/09
88882تهرانجردنکلنگیرهن و اجاره82550,000,000500,000,0001395/08/09
88822تهراندولتکلنگیفروش19015,000,0001,560,000,0001395/08/08
88836تهرانبلوار پروینکلنگیفروش16010,000,0001,000,000,0001395/08/08
88823تهراندولت کلنگیفروش27012,000,0002,400,000,0001395/08/08
88716تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش9515,000,0001,200,000,0001395/08/06
88721تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,33020,000,00024,000,0001395/08/06
88718تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش47410,500,0001395/08/06
88512تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش16025,000,0001395/08/05
88524تهرانکامرانیه جنوبی کلنگیفروش53223,000,0001395/08/05
88520تهرانشمس آبادکلنگیفروش1476,500,000364,000,0001395/08/05
88514تهرانشهید بهشتیکلنگیفروش13518,000,000,0001395/08/05
88553تهرانحسین آبادکلنگیفروش37014,000,0003,724,000,0001395/08/05
88538تهرانشهرآراکلنگیفروش155کارشناسیکارشناسی1395/08/05
88375تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001395/08/04
Page top