جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,055 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39079تهرانشریعتی - پل رومیکلنگیفروش1,17022,000,00023,320,000,0001394-01-24
39080تهرانسعادت آبادکلنگیفروش19616,000,0003,136,000,0001394-01-24
39081تهرانسعادت آبادکلنگیفروش56028,000,00013,496,000,0001394-01-24
39082تهرانسعادت آبادکلنگیفروش75020,000,00015,000,000,0001394-01-24
39083تهرانشهرک غربکلنگیفروش66027,000,00020,000,000,0001394-01-24
39090تهرانآجودانیهکلنگیفروش11120,000,0001394-01-24
39110تهراناختیاریهکلنگیفروش57014,500,0004,495,000,0001394-01-24
39120تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش40023,000,00011,040,000,0001394-01-24
39121تهرانپونککلنگیفروش1,10011,000,00010,000,000,0001394-01-24
39130تهرانتهران نوکلنگیفروش3208,500,0002,040,000,0001394-01-24
39134تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4569,800,0005,253,600,0001394-01-24
39135تهرانتهرانپارسکلنگیفروش83218,000,00010,800,000,0001394-01-24
39138تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش40010,500,0003,118,500,0001394-01-24
39154تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش14520,000,0001394-01-24
39159تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,35040,000,00019,440,000,0001394-01-24
38908تهراننیروی هواییکلنگیفروش52810,350,0003,415,500,0001394-01-23
38926تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش84020,000,00016,800,000,0001394-01-23
38930تهرانشريعتي - قلهککلنگیفروش35016,000,00010,368,000,0001394-01-23
38934تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش11016,325,0004,000,000,0001394-01-23
38939تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1505,075,000330,000,0001394-01-23
38952تهرانگلبرگکلنگیفروش32010,500,000165,900,0001394-01-23
38954تهراننارمککلنگیفروش907,650,000650,000,0001394-01-23
38957تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش777,790,000600,000,0001394-01-23
38968تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش73013,000,0004,550,000,0001394-01-23
38974تهرانمرزدارانکلنگیفروش32014,160,0004,248,000,0001394-01-23
38980تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1208,500,000850,000,0001394-01-23
38982تهرانلویزانکلنگیفروش2288,500,0001,615,000,0001394-01-23
38994تهرانقیطریهکلنگیفروش14013,800,0001,435,200,0001394-01-23
38803تهرانپرستار جنوبیکلنگیفروش1655,700,000461,700,0001394-01-20
38804تهرانپیروزیکلنگیفروش1003,500,000325,500,0001394-01-20
Page top