جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,834 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26840تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش605,000,00010,000,000,0001393/11/15
31771تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2579,500,0002,441,500,0001393/11/12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393/11/12
33800تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2,10010,000,00021,000,000,0001393/11/12
33808تهرانتهرانپارس - ف اولکلنگیفروش42010,500,0004,410,000,0001393/11/12
33809تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1609,800,0001,293,600,0001393/11/12
33825تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50032,000,0001393/11/12
33827تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2406,600,0001,108,800,0001393/11/12
33829تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش803,700,000350,000,0001393/11/12
33635تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش909,000,0001393/11/10
33532تهرانسردار جنگلکلنگیفروش608,000,000800,000,0001393/11/09
33229کرمانشاههفده شهریورکلنگیفروش2003,500,0001,100,000,0001393/11/07
33333تهران16 متری اولکلنگیفروش1256,000,000750,000,0001393/11/07
33109تهراندروسکلنگیفروش62025,000,00015,500,000,0001393/11/06
33110تهراناستخرکلنگیفروش866,000,000516,000,0001393/11/06
33114تهراناقدسیهکلنگیفروش21010,000,0002,100,000,0001393/11/06
33118تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2506,000,0001,500,000,0001393/11/06
33120تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش18021,000,0003,780,000,0001393/11/06
33122تهرانستارخانکلنگیفروش1796,300,0001,127,700,0001393/11/06
33213تهرانبلوار آرشکلنگیفروش75011,800,0005,500,000,0001393/11/06
33224تهرانشهرک غربکلنگیفروش90023,000,00020,700,000,0001393/11/06
32996تهرانده ونککلنگیفروش1507,000,0001,050,000,0001393/11/05
33024اصفهانبزرگمهر - باقرخان کلنگیفروش5006,000,0001,248,000,0001393/11/05
33060اصفهانباغ فردوسکلنگیفروش1203,000,000510,000,0001393/11/05
32248تهرانکاشانی - تعاونکلنگیفروش2507,500,0001,875,000,0001393/11/04
32805تهرانکاشانی - اباذرکلنگیفروش56018,000,0001,080,000,0001393/11/04
32831تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش6599,300,0006,128,700,0001393/11/04
32833تهرانازگلکلنگیفروش72010,000,0007,200,000,0001393/11/04
22240تهراننارمککلنگیفروش60330,000,0001393/11/02
32537تهراننظام آبادکلنگیفروش864,300,000369,800,0001393/11/01
Page top