جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40800تهرانفرمانیهکلنگیفروش40013,000,00013,299,000,0001394-02-14
40802تهرانفرمانیهکلنگیفروش60025,000,0001394-02-14
40805تهرانقلهککلنگیفروش24013,900,0003,155,300,0001394-02-14
40816تهرانده ونککلنگیفروش1804,500,000900,000,0001394-02-14
40826تهرانهفت تیرکلنگیفروش5008,500,0004,505,000,0001394-02-14
40830تهراننیروی هواییکلنگیفروش1806,500,000975,000,0001394-02-14
40836تهراننیاورانکلنگیفروش21016,670,0001394-02-14
40843تهراننارمککلنگیفروش4009,000,0001,800,000,0001394-02-14
40844تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1606,000,000828,000,0001394-02-14
40846تهراننارمککلنگیفروش17010,800,0001,404,000,0001394-02-14
40667تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش40014,500,0005,800,000,0001394-02-13
40583تهرانشریعتی - قلهککلنگیفروش82218,000,00012,240,000,0001394-02-10
40590تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,09620,000,00016,000,000,0001394-02-10
40591تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,16016,000,00018,560,000,0001394-02-10
40605تهرانظفرکلنگیفروش69224,000,0001394-02-10
40614تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش25010,000,0001,440,000,0001394-02-10
40621تهرانقیطریهکلنگیفروش1557,000,000840,000,0001394-02-10
40627تهرانونککلنگیفروش1,69634,480,00035,000,000,0001394-02-10
40447تهرانآجودانیهکلنگیفروش8026,000,00032,500,000,0001394-02-09
40458تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001394-02-09
40469تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394-02-09
40471تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش16011,500,0001,311,000,0001394-02-09
40477تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش63011,000,0001394-02-09
40478تهرانفردوس شرقکلنگیفروش33512,000,0002,688,000,0001394-02-09
40496تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1506,200,000706,800,0001394-02-09
40497تهرانپیروزی - مقدادکلنگیفروش806,000,000360,000,0001394-02-09
40498تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش1604,500,000630,000,0001394-02-09
40499تهرانباغ فردوسکلنگیفروش90025,000,00018,250,000,0001394-02-09
40506تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,04015,000,0006,780,000,0001394-02-09
40510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1505,000,000250,000,0001394-02-09
Page top