جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40368تهرانبرق آلستومکلنگیفروش3457,000,0001,442,000,0001394-02-08
40374تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش35019,000,00011,210,000,0001394-02-08
40382تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش60018,000,0007,200,000,0001394-02-08
40383تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50016,000,0008,096,000,0001394-02-08
40394تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24010,800,0002,600,000,0001394-02-08
40396تهرانسعادت آبادکلنگیفروش40013,500,0002,700,000,0001394-02-08
40397تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش27016,000,0002,992,000,0001394-02-08
40398تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26018,000,0007,560,000,0001394-02-08
40400تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش34016,000,0003,600,000,0001394-02-08
40406تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش60010,500,000383,250,0001394-02-08
40416تهرانشهرک غربکلنگیفروش24025,000,000664,500,0001394-02-08
40419تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش15012,000,0004,080,000,0001394-02-08
40421تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش38035,000,0001394-02-08
40444تهرانفرشتهکلنگیفروش85625,000,0001394-02-08
40445تهرانفرشتهکلنگیفروش43019,000,0003,800,000,0001394-02-08
40269تهراننیروی هواییکلنگیفروش1957,000,000798,000,0001394-02-07
40273تهرانارباب مهدیکلنگیفروش2454,560,000570,000,0001394-02-07
40278تهراننارمککلنگیفروش1706,700,0001394-02-07
40279تهراننارمککلنگیفروش3788,000,0001,944,000,0001394-02-07
40280تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش1005,280,000470,000,0001394-02-07
40285تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش29915,000,0001394-02-07
40318تهراناختیاریهکلنگیفروش82515,000,0001394-02-07
40323تهراننیاوران - نخجوانکلنگیفروش10023,000,0004,600,000,0001394-02-07
40191تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33517,000,0003,400,000,0001394-02-06
40193تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش85645,000,00018,900,000,0001394-02-06
40198تهرانسوهانککلنگیفروش20011,000,0001,760,000,0001394-02-06
40199تهرانسوهانککلنگیفروش15010,000,0002,500,000,0001394-02-06
40206تهرانشریعتی - هویزهکلنگیفروش80012,500,0006,250,000,0001394-02-06
40208تهرانشهرک غربکلنگیفروش93040,000,00032,000,000,0001394-02-06
40209تهرانشهرک غربکلنگیفروش29050,000,00012,250,000,0001394-02-06
Page top