جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39785تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2346,500,000858,000,0001394/01/30
39786تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش18014,285,0002,400,000,0001394/01/30
39805تهرانکریمخانکلنگیفروش75019,000,0005,700,000,0001394/01/30
39813تهرانکریمخانکلنگیفروش6109,500,0002,850,000,0001394/01/30
39616تهرانپیروزی - بروجردیکلنگیفروش603,850,000350,000,0001394/01/29
39617تهرانپیروزیکلنگیفروش1506,500,000702,000,0001394/01/29
39618تهراننیروی هواییکلنگیفروش50016,330,00016,000,000,0001394/01/29
39622تهرانتهران نوکلنگیفروش5608,000,0002,400,000,0001394/01/29
39624تهرانبلوار پروینکلنگیفروش3305,500,0001,320,000,0001394/01/29
39626تهرانتهرانپارسکلنگیفروش42017,300,0004,000,000,0001394/01/29
39628تهرانبلوار پروینکلنگیفروش1,4408,000,0004,400,000,0001394/01/29
39636تهرانسردار جنگلکلنگیفروش41512,800,0003,200,000,0001394/01/29
39637تهراناختیاریهکلنگیفروش24012,000,0002,280,000,0001394/01/29
39641تهراناشرفی - تیراژهکلنگیفروش2508,000,0001,336,000,0001394/01/29
39646تهرانپاسدارانکلنگیفروش27914,000,0002,800,000,0001394/01/29
39647تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1859,500,0002,137,500,0001394/01/29
39648تهرانجشنوارهکلنگیفروش2805,500,0001,200,000,0001394/01/29
39653تهرانجنت آباد کلنگیفروش50012,500,0002,500,000,0001394/01/29
39658تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2258,000,0001,304,000,0001394/01/29
39667تهرانسعادت آبادکلنگیفروش52017,000,0009,180,000,0001394/01/29
39668تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48017,000,0007,820,000,0001394/01/29
39676تهرانسعادت آبادکلنگیفروش66042,000,0001394/01/29
39677تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش25520,833,0002,500,000,0001394/01/29
39693تهرانسهروردیکلنگیفروش40011,500,0002,415,000,0001394/01/29
39480تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش70016,000,0004,800,000,0001394/01/27
39483تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,00011,000,0001394/01/27
39496تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,22020,000,0001394/01/27
39497تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,10420,000,0001394/01/27
39499تهراننیاورانکلنگیفروش27015,000,0001394/01/27
39518تهرانفاطمیکلنگیفروش18012,000,0001,800,000,0001394/01/27
Page top