جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39837تهرانپیروزی - سرآسیابکلنگیفروش1505,550,000500,000,0001394/01/31
39864تهرانحکیمیهکلنگیفروش2306,500,0001,287,000,0001394/01/31
39867تهرانتجریشکلنگیفروش40024,000,0008,400,000,0001394/01/31
39879تهراندربندکلنگیفروش22017,000,0002,617,500,0001394/01/31
39882تهراندروس - محسنیانکلنگیفروش82525,000,00015,500,000,0001394/01/31
39894تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش18025,000,0003,000,000,0001394/01/31
39905تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,56025,000,00030,000,000,0001394/01/31
39819تهراناشرفی - 22 بهمنکلنگیفروش1708,500,0001,717,000,0001394/01/30
39726تهرانصادقیهکلنگیفروش30010,835,0001,625,000,0001394/01/30
39730تهرانفرمانیهکلنگیفروش33325,000,0001394/01/30
39731تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش96022,000,000106,265,000,0001394/01/30
39736تهرانونککلنگیفروش2,85030,000,00058,200,000,0001394/01/30
39744تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش29015,000,0001,965,000,0001394/01/30
39745تهراننیروی هوایی - سومکلنگیفروش2409,000,0001,134,000,0001394/01/30
39751تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0005,700,000,0001394/01/30
39752تهرانونککلنگیفروش68025,000,000121,500,000,0001394/01/30
39754تهرانقیطریهکلنگیفروش20016,000,0002,288,000,0001394/01/30
39758تهرانکامرانیهکلنگیفروش1,30024,000,0001394/01/30
39759تهرانتسلیحاتکلنگیفروش584,545,000150,000,0001394/01/30
39766تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش14010,525,0001,200,000,0001394/01/30
39767تهراننارمککلنگیفروش90012,000,0006,012,000,0001394/01/30
39768تهراننارمککلنگیفروش36011,000,0002,200,000,0001394/01/30
39769تهراننارمککلنگیفروش809,905,0001,100,000,0001394/01/30
39770تهراننارمککلنگیفروش14210,785,0001,100,000,0001394/01/30
39775تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش906,035,000350,000,0001394/01/30
39776تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش805,195,000530,000,0001394/01/30
39777تهرانشریعتی - ملککلنگیفروش1555,500,000583,000,0001394/01/30
39780تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,19210,000,00011,420,000,0001394/01/30
39782تهرانمطهریکلنگیفروش66011,000,0003,960,000,0001394/01/30
39784تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش30014,000,0007,350,000,0001394/01/30
Page top