جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41066تهراننارمککلنگیفروش38012,000,0002,640,000,0001394-02-17
41067تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-02-17
41068تهراننارمککلنگیفروش1,92012,000,00012,000,000,0001394-02-17
41072تهرانمطهریکلنگیفروش4859,500,0002,612,500,0001394-02-17
41107تهراناقدسیهکلنگیفروش85235,000,00023,100,000,0001394-02-17
41123تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش3604,850,000750,000,0001394-02-17
41124تهرانپیروزی 100 دستگاهکلنگیفروش1805,800,000696,000,0001394-02-17
41140تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40011,000,0002,970,000,0001394-02-17
41059تهراننارمککلنگیفروش36012,500,0002,625,000,0001394-02-16
41001تهرانشمس آبادکلنگیفروش1407,825,000900,000,0001394-02-16
41003تهرانشریعتی - کشوادکلنگیفروش55015,000,0005,100,000,0001394-02-16
41005تهرانستارخانکلنگیفروش25415,500,0003,300,000,0001394-02-16
41008تهرانطرشت شمالیکلنگیفروش2207,650,0001,300,000,0001394-02-16
41009تهرانطرشتکلنگیفروش3608,000,0001,976,000,0001394-02-16
41011تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش2209,000,0001,368,000,0001394-02-16
41014تهرانعباس آبادکلنگیفروش69035,000,00028,000,000,0001394-02-16
41017تهرانفاطمیکلنگیفروش1759,300,0001,562,400,0001394-02-16
41024تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش1,57055,000,0001394-02-16
41026تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش35617,500,0006,230,000,0001394-02-16
41034تهرانکاشانککلنگیفروش33022,000,0001394-02-16
41036تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,00023,000,0001394-02-16
41042تهرانونککلنگیفروش24813,000,0001394-02-16
41051تهراننیاورانکلنگیفروش13020,000,0005,040,000,0001394-02-16
41052تهراننیاوران - کاخکلنگیفروش64117,000,0001394-02-16
41053تهراننیاورانکلنگیفروش420کارشناسیکارشناسی1394-02-16
41058تهرانتسلیحاتکلنگیفروش1404,500,000585,000,0001394-02-16
40851تهرانخواجه نظام(اجاره دار)کلنگیفروش903,420,000260,000,0001394-02-15
40854تهراناجاره دارکلنگیفروش754,600,000391,000,0001394-02-15
40857تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش53514,000,0004,732,000,0001394-02-15
40861تهرانمرزدارانکلنگیفروش52012,570,0002,200,000,0001394-02-15
Page top