جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45500تهران نارمک - آیتکلنگیفروش1206,775,000610,000,0001394-03-28
45501تهران نارمک - تلفنخانهکلنگیفروش3008,000,0002,624,000,0001394-03-28
45504تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1685,500,000550,000,0001394-03-28
45536تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش1356,500,000526,500,0001394-03-28
45492تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش50023,000,0001394-03-27
40880تهراناختیاریهکلنگیفروش15010,835,000650,000,0001394-03-27
45478تهرانپارک ملتکلنگیفروش56026,000,0001394-03-27
43002تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش1207,500,000832,500,0001394-03-26
38935تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2608,500,0001,912,500,0001394-03-26
40277تهرانهفت حوضکلنگیفروش36016,000,0003,200,000,0001394-03-26
43345تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش3065,500,000825,000,0001394-03-26
43346تهرانهفت حوضکلنگیفروش1807,826,0001394-03-26
45301بابلسربازارمحلهکلنگیمشارکت901,200,000540,000,0001394-03-26
45174تهرانشمیران نوکلنگیفروش105350,000,0001394-03-25
45023تهرانپیروزیکلنگیفروش3608,600,0002,800,000,0001394-03-24
45031تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24011,000,0001,947,000,0001394-03-24
45034تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش54613,500,0001394-03-24
45035تهراناقدسیهکلنگیفروش31010,000,0001,600,000,0001394-03-24
44941تبریزشهید کفاشپورکلنگیفروش6802,000,0001,360,000,0001394-03-22
26841تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,6006,800,000240,000,000,0001394-03-20
44853تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش20044,000,000,0001394-03-20
44538تهرانازگلکلنگیفروش72012,000,0001394-03-19
44316تهرانولیعصر - ساعیکلنگیفروش25016,250,00013,000,000,0001394-03-17
44154قمرسالتکلنگیفروش184950,000,0001394-03-13
44114تهرانقیطریهکلنگیفروش1,05038,000,0001394-03-12
44033تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001394-03-12
44038تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1505,105,000470,000,0001394-03-12
44048تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش78030,000,0002,400,000,0001394-03-12
44068تهرانخواجه عبداللهکلنگیفروش8513,000,0001,105,000,0001394-03-12
44083تهرانمینی سیتیکلنگیفروش22810,500,0002,100,000,0001394-03-12
Page top