جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,956 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87794تهرانولنجککلنگیفروش37020,000,0004,000,000,0001395/07/28
87835تهراناقدسیهکلنگیفروش25524,000,0001395/07/28
87789تهرانیوسف آبادکلنگیفروش9811,000,0001,078,000,0001395/07/28
87829تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1776,000,000864,000,0001395/07/28
87828تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش38510,000,0001395/07/28
87819تهرانگاندی جنوبیکلنگیفروش48518,000,0001395/07/28
87836تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22010,000,0002,200,000,0001395/07/28
87672تهرانشهرک غربکلنگیفروش80020,000,0001395/07/27
87657تهرانفرمانیه شرقیکلنگیفروش60025,000,0001395/07/27
87664تهرانظفرکلنگیفروش1905,500,000473,000,0001395/07/27
87652تهراناندرزگوکلنگیفروش6515,600,0001,200,000,0001395/07/27
87676تهرانشهرآراکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/27
87667تهرانطرشتکلنگیفروش1847,500,0001,380,000,0001395/07/27
87534تهرانجردنکلنگیفروش99026,000,0001395/07/26
87510تهراناحتشامیهکلنگیفروش20019,000,0004,427,000,0001395/07/26
87540تهرانستارخانکلنگیفروش60011,000,0003,300,000,0001395/07/26
87520تهراندولت کلنگیفروش64514,000,0005,992,000,0001395/07/26
87368تهرانمیردامادکلنگیفروش54017,555,0001395/07/25
87366تهرانسرسبز کلنگیفروش25019,800,00020,000,000,0001395/07/25
87284تهرانجردنکلنگیفروش60030,000,0001395/07/24
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87227ساریامیر مازندرانی کلنگیفروش4203,100,0001,000,000,0001395/07/19
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
86997تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/17
87026تهرانجردنکلنگیفروش517کارشناسیکارشناسی1395/07/17
87042تهرانبهبودیکلنگیفروش5677,950,0001395/07/17
86856تهرانپاسدارانکلنگیفروش31019,000,0001395/07/14
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/07/13
86488تهراندولتکلنگیفروش1,60025,000,00040,000,000,0001395/07/11
Page top