جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47992تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17517,000,0001,800,000,0001394-04-20
47996تهرانبنی هاشمکلنگیفروش12018,500,0003,700,000,0001394-04-20
47997تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1408,500,0001394-04-20
48001تهرانبلوار کمالیکلنگیفروش22713,500,0002,700,000,0001394-04-20
48002تهرانبلوار همیلاکلنگیفروش15013,000,0001,300,000,0001394-04-20
48003تهرانسردار جنگلکلنگیفروش38022,000,0004,400,000,0001394-04-20
48004تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1303,300,000580,800,0001394-04-20
48005تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2558,000,0001,056,000,0001394-04-20
48006تهرانتهرانپارسکلنگیفروش25013,000,0005,200,000,0001394-04-20
48007تهرانتهرانپارسکلنگیفروش706,000,000540,000,0001394-04-20
48010تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش1209,500,0001,453,500,0001394-04-20
48018تهرانتهران ویلاکلنگیفروش30010,500,0003,150,000,0001394-04-20
48019تهرانحبیب اللهیکلنگیفروش19012,000,0002,000,000,0001394-04-20
48025تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,20016,175,00011,000,000,0001394-04-20
48029تهرانسعادت آبادکلنگیفروش38122,000,00017,600,000,0001394-04-20
48030تهرانسعادت آبادکلنگیفروش27016,000,0003,200,000,0001394-04-20
46681تهرانپیروزیکلنگیفروش1006,000,0006,000,000,0001394-04-19
47885تهرانشهرک غربکلنگیفروش39020,000,0004,400,000,0001394-04-18
47909تهرانقیطریهکلنگیفروش45014,000,0005,000,000,0001394-04-18
47910تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش40020,000,00010,000,000,0001394-04-18
47911تهراندستور شمالیکلنگیفروش36015,500,0005,393,000,0001394-04-18
47912تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,36523,000,00023,000,000,0001394-04-18
47900تهرانعباس آبادکلنگیفروش59035,000,00028,000,000,0001394-04-18
47893تهرانطرشتکلنگیفروش3208,620,0001,500,000,0001394-04-18
47876تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش51226,000,0005,824,000,0001394-04-18
47874تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش1508,000,000600,000,0001394-04-18
47873تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13020,000,0004,560,000,0001394-04-18
47871تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش66018,000,0007,920,000,0001394-04-18
15125تبریزخیابان معلمکلنگیفروش2644,000,0001,056,000,0001394-04-17
47786تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1,20035,000,00014,980,000,0001394-04-16
Page top