جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,825 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46513تهرانجهان آراکلنگیفروش40512,000,0002,640,000,0001394/04/04
46537تهرانیوسف آبادکلنگیفروش2,55818,000,00020,700,000,0001394/04/04
45950تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش26010,500,0002,362,500,0001394/04/01
45957تهرانستارخانکلنگیفروش18014,000,000770,000,0001394/04/01
45982تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,0001394/04/01
45995تهرانبلوار فرحزادیکلنگیفروش42016,000,0006,720,000,0001394/04/01
46129تهراننیاوران کلنگیفروش64030,000,00019,800,000,0001394/04/01
45808تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش29512,000,0006,000,000,0001394/03/31
45668تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش7611,000,0006,072,000,0001394/03/30
45671تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش12016,500,0001394/03/30
45673تهرانشهرک غربکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394/03/30
45500تهران نارمک - آیتکلنگیفروش1206,775,000610,000,0001394/03/28
45501تهران نارمک - تلفنخانهکلنگیفروش3008,000,0002,624,000,0001394/03/28
45504تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1685,500,000550,000,0001394/03/28
45536تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش1356,500,000526,500,0001394/03/28
45492تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش50023,000,0001394/03/27
40880تهراناختیاریهکلنگیفروش15010,835,000650,000,0001394/03/27
45478تهرانپارک ملتکلنگیفروش56026,000,0001394/03/27
43002تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش1207,500,000832,500,0001394/03/26
38935تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2608,500,0001,912,500,0001394/03/26
40277تهرانهفت حوضکلنگیفروش36016,000,0003,200,000,0001394/03/26
43345تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش3065,500,000825,000,0001394/03/26
43346تهرانهفت حوضکلنگیفروش1807,826,0001394/03/26
45301بابلسربازارمحلهکلنگیمشارکت901,200,000540,000,0001394/03/26
45174تهرانشمیران نوکلنگیفروش105350,000,0001394/03/25
45023تهرانپیروزیکلنگیفروش3608,600,0002,800,000,0001394/03/24
45031تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24011,000,0001,947,000,0001394/03/24
45034تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش54613,500,0001394/03/24
45035تهراناقدسیهکلنگیفروش31010,000,0001,600,000,0001394/03/24
44941تبریزشهید کفاشپورکلنگیفروش6802,000,0001,360,000,0001394/03/22
Page top