جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,055 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50609تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1045,800,000382,800,0001394-05-13
48126تهرانخواجه نظامکلنگیفروش702,940,000200,000,0001394-05-12
50423تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,96010,000,00010,150,000,0001394-05-12
50447تهرانسردار جنگلکلنگیفروش34014,000,0003,444,000,0001394-05-12
50449تهرانپاسدارانکلنگیفروش49024,000,0008,064,000,0001394-05-12
50450تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394-05-12
50453تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش26017,500,0003,640,000,0001394-05-12
50457تهرانجشنوارهکلنگیفروش605,200,000900,000,0001394-05-12
50462تهرانجلفاکلنگیفروش55213,500,0004,455,000,0001394-05-12
50466تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش42010,000,0002,520,000,0001394-05-12
50469تهرانپور ابتهاجکلنگیفروش45035,000,0007,070,000,0001394-05-12
49444پاکدشتمرادىکلنگیفروش200200,000,000200,000,0001394-05-11
50104تهرانزعفرانیهکلنگیفروش80032,000,00024,512,000,0001394-05-11
50107تهرانشهرک غربکلنگیفروش33626,000,0006,968,000,0001394-05-11
50121تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش1,08019,000,00010,000,000,0001394-05-11
50122تهرانشهرک غربکلنگیفروش6,50040,200,000165,000,000,0001394-05-11
46651تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش959,000,000945,000,0001394-05-10
50055تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش40513,000,0004,810,000,0001394-05-10
50058تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش53213,205,0007,000,000,0001394-05-10
50063تهرانایران زمین جنوبیکلنگیفروش3459,190,0001,950,000,0001394-05-10
50069تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-05-10
50070تهرانوفا آذر شمالیکلنگیفروش28011,000,0003,300,000,0001394-05-10
50073تهرانپاسداران - زمردکلنگیفروش52020,445,0004,600,000,0001394-05-10
50081تهرانایثار شمالیکلنگیفروش21010,000,0002,080,000,0001394-05-10
50082تهرانبلوار شهرداریکلنگیفروش30021,000,0003,906,000,0001394-05-10
50083تهرانبلوار پاکنژادکلنگیفروش1,10030,000,00024,000,000,0001394-05-10
50084تهرانتهرانپارس - اولکلنگیفروش14011,800,0001,600,000,0001394-05-10
50086تهرانجردن - سعیدیکلنگیفروش82920,000,0009,600,000,0001394-05-10
50087تهرانجنت آبادکلنگیفروش24315,000,0001,215,000,0001394-05-10
50089تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1407,500,0001,350,000,0001394-05-10
Page top