جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394-05-24
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51742تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28015,000,0003,000,000,0001394-05-24
51745تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,00040,000,00061,360,000,0001394-05-24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394-05-24
51722تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش58031,000,00011,191,000,0001394-05-24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394-05-24
51715تهرانسردار جنگلکلنگیفروش70010,500,0001394-05-24
51713تهرانپاسدارانکلنگیفروش15012,000,000600,000,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51706تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش3709,375,0001,500,000,0001394-05-24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394-05-22
51547تهرانشهرک گلدیسانکلنگیفروش21015,000,0001394-05-22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394-05-22
51414تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش35010,000,0002,200,000,0001394-05-21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394-05-21
51438تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0006,550,000,0001394-05-21
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394-05-21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394-05-21
51513تهرانجردنکلنگیفروش1,02025,000,0001394-05-21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394-05-21
51517تهرانجردنکلنگیفروش1,80020,000,00023,200,000,0001394-05-21
51058اصفهانهاتفکلنگیفروش3984,500,0001,590,000,0001394-05-19
51204تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72022,560,0008,800,000,0001394-05-18
39980تهرانده ونککلنگیفروش908,000,0002,680,000,0001394-05-17
43235تهرانونک - سئولکلنگیفروش44015,500,0002,712,500,0001394-05-17
51009تهراناختیاریهکلنگیفروش24013,000,0002,262,000,0001394-05-17
51013تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32513,750,0002,750,000,0001394-05-17
51017تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394-05-17
51019تهرانالهیهکلنگیفروش1,10025,000,00020,000,000,0001394-05-17
Page top