جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54786تهرانشهرک غربکلنگیفروش40040,000,0008,000,000,0001394-06-22
54794تهرانطرشتکلنگیفروش1507,500,000787,500,0001394-06-22
54799تهرانفاطمیکلنگیفروش2889,500,0001,235,000,0001394-06-22
54803تهرانفرشتهکلنگیفروش65522,000,00011,000,000,0001394-06-22
54808تهرانیوسف آبادکلنگیفروش50011,000,0004,620,000,0001394-06-22
54549تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش31010,500,0001394-06-21
54576تهرانسعادت آبادکلنگیفروش39013,000,0003,094,000,0001394-06-21
54577تهرانسعادت آبادکلنگیفروش42040,000,0007,000,000,0001394-06-21
54399تهرانیوسف آبادکلنگیفروش2609,500,0002,128,000,0001394-06-18
54423تهرانمسیل باخترکلنگیفروش1264,500,000450,000,0001394-06-18
54429تهرانمطهریکلنگیفروش4529,500,0002,280,000,0001394-06-18
54434تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش30013,000,0004,108,000,0001394-06-18
54160تهرانپاسدارانکلنگیفروش33011,500,000,0001394-06-17
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394-06-17
54261تهراندریان نوکلنگیفروش1809,000,0001394-06-17
54262تهرانسازمان آبکلنگیفروش36812,000,0002,100,000,0001394-06-17
54276تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,04016,000,00012,800,000,0001394-06-17
54277تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28030,000,00024,000,000,0001394-06-17
54281تهرانصادقیه - فلکه دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394-06-17
54286تهرانظفرکلنگیفروش50018,000,0008,460,000,0001394-06-17
54287تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394-06-17
53926تهرانشهرک غربکلنگیفروش28025,000,0005,175,000,0001394-06-16
54048تهرانکریمخانکلنگیفروش64010,000,0001394-06-16
54053تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش3609,700,0002,182,500,0001394-06-16
54054تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24014,000,0002,758,000,0001394-06-16
54057تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش1035,000,000470,000,0001394-06-16
54062تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش51011,700,0003,300,000,0001394-06-16
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-06-16
54080تهرانولیعصر - ونککلنگیفروش69017,000,0007,191,000,0001394-06-16
53679تبریزکوچه باغ کلنگیفروش2232,000,000400,000,0001394-06-14
Page top