جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,816 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52023تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش4005,000,000,0001394/05/31
52031تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش44028,000,00010,000,000,0001394/05/31
52039تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,000,0001,890,000,0001394/05/31
52043تهرانشهرک غربکلنگیفروش58020,000,00013,500,000,0001394/05/31
52052تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394/05/31
52059تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش28521,000,0001394/05/31
52067تهرانسعادت آبادکلنگیفروش34514,000,0002,800,000,0001394/05/31
51633تهرانحیدر خانی شمالیکلنگیفروش6307,500,0003,000,000,0001394/05/27
50186تهرانامام حسنکلنگیفروش753,800,000680,000,0001394/05/27
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394/05/24
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394/05/24
51742تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28015,000,0003,000,000,0001394/05/24
51745تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,00040,000,00061,360,000,0001394/05/24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394/05/24
51722تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش58031,000,00011,191,000,0001394/05/24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394/05/24
51715تهرانسردار جنگلکلنگیفروش70010,500,0001394/05/24
51713تهرانپاسدارانکلنگیفروش15012,000,000600,000,0001394/05/24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394/05/24
51706تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش3709,375,0001,500,000,0001394/05/24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394/05/22
51547تهرانشهرک گلدیسانکلنگیفروش21015,000,0001394/05/22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394/05/22
51414تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش35010,000,0002,200,000,0001394/05/21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394/05/21
51438تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0006,550,000,0001394/05/21
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394/05/21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394/05/21
51513تهرانجردنکلنگیفروش1,02025,000,0001394/05/21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394/05/21
Page top