جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59766تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش34520,000,00011,000,000,0001394-08-17
59771تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش20010,200,0001,162,800,0001394-08-17
59773تهرانولنجککلنگیفروش59630,000,00013,950,000,0001394-08-17
59779تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش17038,000,0001394-08-17
59780تهراندبستانکلنگیفروش2459,500,0002,280,000,0001394-08-17
59795تهرانشهرک غربکلنگیفروش52850,000,00010,000,000,0001394-08-17
59645تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش8411,000,0002,200,000,0001394-08-16
59648تهرانبهار جنوبیکلنگیفروش66511,500,0002,599,000,0001394-08-16
59649تهرانانقلابکلنگیفروش3908,000,0002,272,000,0001394-08-16
59652تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394-08-16
59653تهرانسردار جنگلکلنگیفروش6,8208,800,0001394-08-16
59656تهرانپیروزی - نبردکلنگیفروش14018,000,0001,692,000,0001394-08-16
59664تهرانجنت آبادکلنگیفروش1659,393,000620,000,0001394-08-16
59665تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,968,0004,000,000,0001394-08-16
59671تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش51010,100,0001394-08-16
59676تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش24413,660,0002,500,000,0001394-08-16
59678تهراناقدسیهکلنگیفروش35011,875,0001,900,000,0001394-08-16
59679تهرانتجریشکلنگیفروش1,14626,178,0001394-08-16
59681تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,35040,000,00019,440,000,0001394-08-16
59714تهراندامپزشکیکلنگیفروش68کارشناسیکارشناسی1394-08-16
18367تهرانحافظکلنگیفروش80016,500,00017,000,000,0001394-08-15
19504تهراننیاوران کلنگیفروش1,00042,000,00064,680,000,0001394-08-15
19505تهراندربندکلنگیفروش1,00030,000,00030,000,000,0001394-08-15
20948تهراناقدسیهکلنگیفروش50055,000,00061,000,000,0001394-08-15
58663تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1606,800,000775,200,0001394-08-13
59451تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش37015,000,0003,375,000,0001394-08-13
59454تهرانشمس آبادکلنگیفروش2908,800,0001,980,000,0001394-08-13
59458تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش36810,500,0001,543,500,0001394-08-13
59467تهرانشهرک غربکلنگیفروش45016,500,0003,300,000,0001394-08-13
59335تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش3459,198,0001,950,000,0001394-08-12
Page top