جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60202تهرانشهرک سئولکلنگیفروش38022,857,0004,000,000,0001394-08-20
60208تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش68012,000,0008,160,000,0001394-08-20
60216تهرانهفت تیرکلنگیفروش35212,500,0002,000,000,0001394-08-20
60232تهرانتجریشکلنگیفروش37515,000,0004,800,000,0001394-08-20
60237تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش88012,000,0005,400,000,0001394-08-20
60244تهرانمرزدارانکلنگیفروش33614,166,0004,250,000,0001394-08-20
60066تهرانسیندخت شمالیکلنگیفروش52010,000,0003,140,000,0001394-08-19
60061تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش55013,000,0004,680,000,0001394-08-19
60053تهرانمینی سیتیکلنگیفروش3608,200,0002,950,000,0001394-08-19
60077تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0001394-08-19
60073تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش46016,000,0003,680,000,0001394-08-19
60071تهرانیوسف آبادکلنگیفروش56014,000,0003,360,000,0001394-08-19
60091تهرانقلهککلنگیفروش18512,000,0002,328,000,0001394-08-19
60101تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394-08-19
59902تهراننیروی دریاییکلنگیمعاوضه2505,500,0001,650,000,0001394-08-18
59903تهرانستارخانکلنگیفروش3006,500,0001,501,500,0001394-08-18
59908تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش64014,000,00010,962,000,0001394-08-18
59931تهرانزعفرانیهکلنگیفروش81128,000,00019,796,000,0001394-08-18
59934تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-08-18
57129تهراننیرودریاییکلنگیفروش2505,500,0001,650,000,0001394-08-18
59752تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش3609,500,0001394-08-17
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394-08-17
59761تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش1004,883,000420,000,0001394-08-17
59766تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش34520,000,00011,000,000,0001394-08-17
59771تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش20010,200,0001,162,800,0001394-08-17
59773تهرانولنجککلنگیفروش59630,000,00013,950,000,0001394-08-17
59779تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش17038,000,0001394-08-17
59780تهراندبستانکلنگیفروش2459,500,0002,280,000,0001394-08-17
59795تهرانشهرک غربکلنگیفروش52850,000,00010,000,000,0001394-08-17
59645تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش8411,000,0002,200,000,0001394-08-16
Page top