جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394/06/17
54261تهراندریان نوکلنگیفروش1809,000,0001394/06/17
54262تهرانسازمان آبکلنگیفروش36812,000,0002,100,000,0001394/06/17
54276تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,04016,000,00012,800,000,0001394/06/17
54277تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28030,000,00024,000,000,0001394/06/17
54281تهرانصادقیه - فلکه دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394/06/17
54286تهرانظفرکلنگیفروش50018,000,0008,460,000,0001394/06/17
54287تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394/06/17
53926تهرانشهرک غربکلنگیفروش28025,000,0005,175,000,0001394/06/16
54048تهرانکریمخانکلنگیفروش64010,000,0001394/06/16
54053تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش3609,700,0002,182,500,0001394/06/16
54054تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24014,000,0002,758,000,0001394/06/16
54057تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش1035,000,000470,000,0001394/06/16
54062تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش51011,700,0003,300,000,0001394/06/16
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394/06/16
54080تهرانولیعصر - ونککلنگیفروش69017,000,0007,191,000,0001394/06/16
53679تبریزکوچه باغ کلنگیفروش2232,000,000400,000,0001394/06/14
53736تهرانمیدان امام حسینکلنگیفروش1205,000,0001,000,000,0001394/06/14
53737تهراناقدسیهکلنگیفروش42011,600,0001,850,000,0001394/06/14
53751تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش3604,850,000750,000,0001394/06/14
53754تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394/06/14
53755تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36012,300,0003,200,000,0001394/06/14
53759تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش9508,500,0004,148,000,0001394/06/14
53760تهرانستارخانکلنگیفروش22010,000,0001,540,000,0001394/06/14
53763تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش24022,500,0002,700,000,0001394/06/14
53766تهراندولت - نشاطکلنگیفروش22413,000,0002,080,000,0001394/06/14
53781تهراندروسکلنگیفروش2,50022,000,0001394/06/14
53422تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش1,44035,000,0007,420,000,0001394/06/11
53429تهراندریان نوکلنگیفروش2007,500,0001,987,500,0001394/06/11
53449تهرانزعفرانیهکلنگیفروش16824,000,0004,032,000,0001394/06/11
Page top