جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,956 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90732تهرانستارخانکلنگیفروش1758,000,0001,400,000,0001395/08/25
90684تهرانآجودانیهکلنگیفروش80020,000,00024,500,000,0001395/08/25
90495تهرانتهرانپارسکلنگیفروش21611,000,0002,376,000,0001395/08/24
90545تهرانگاندیکلنگیفروش48019,000,0001395/08/24
90529تهرانطرشتکلنگیفروش2207,200,0001,584,000,0001395/08/24
90295تهرانملاصدراکلنگیفروش67027,000,0001395/08/24
90318تهرانهرویکلنگیفروش16010,000,0001,280,000,0001395/08/23
90236تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,01620,000,00016,000,000,0001395/08/22
90227تهرانستارخانکلنگیفروش24611,000,0001395/08/22
90245تهرانظفرکلنگیفروش31212,000,0001395/08/22
90233تهرانسهروردیکلنگیفروش40010,700,0005,671,000,0001395/08/22
90086تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش48915,020,0003,500,000,0001395/08/20
90093تهرانپونککلنگیفروش21013,000,0001395/08/20
89874تهراناستخرکلنگیفروش2006,500,0001,072,500,0001395/08/19
89728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/08/18
89424تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش48611,500,0002,300,000,0001395/08/13
89427تهرانجردنکلنگیفروش1,44042,000,00031,500,000,0001395/08/13
89430تهرانستارخانکلنگیفروش1405,500,0001395/08/13
89412تهراندولتکلنگیفروش24012,000,0001,800,000,0001395/08/13
89405تهرانستارخانکلنگیفروش31010,500,0001395/08/13
89413تهراندولتکلنگیفروش16713,800,0001395/08/13
89296تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش13110,000,0001,310,000,0001395/08/12
89279تهرانباغ فیضکلنگیفروش2008,500,0001395/08/12
89141تهرانمرزدارانکلنگیفروش66011,500,0004,025,000,0001395/08/11
89148تهرانکریمخانکلنگیفروش2797,500,0002,092,500,0001395/08/11
89134تهراننارمککلنگیفروش2009,200,0001,932,000,0001395/08/11
88991تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش21017,500,0001395/08/09
89003تهراندبستانکلنگیفروش1527,000,000868,000,0001395/08/09
88992تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش27235,000,0001395/08/09
88986تهرانطرشتکلنگیفروش1759,000,0001,575,000,0001395/08/09
Page top