جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61824تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,09620,000,00016,000,000,0001394-09-05
61663تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,28812,500,00012,500,000,0001394-09-04
61667تهرانکارگر جنوبیکلنگیفروش4907,000,0001,785,000,0001394-09-04
61675تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش9608,791,0008,000,000,0001394-09-04
61513تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001394-09-03
61533تهراننیروهواییکلنگیفروش3308,500,0001,462,000,0001394-09-03
61542تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش34013,000,0002,912,000,0001394-09-03
61550تهرانمرزدارانکلنگیفروش56412,666,0003,800,000,0001394-09-03
61557تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,04016,000,00012,800,000,0001394-09-03
61409تهرانکاشانی - مهرانکلنگیفروش40015,000,0005,400,000,0001394-09-02
61420تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش40020,000,0001394-09-02
61434تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394-09-02
61436تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش4,10013,500,00067,500,000,0001394-09-02
61439تهرانسردارجنگلکلنگیفروش1002,300,000,0001394-09-02
61443تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش2609,500,0001,539,000,0001394-09-02
61323تهراندروسکلنگیفروش2,56020,000,0003,224,000,0001394-09-01
61328تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394-09-01
61243تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش63711,000,0006,160,000,0001394-08-30
61114تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,500,0002,656,500,0001394-08-28
61116تهرانبهار شمالیکلنگیفروش4,9459,000,00039,914,500,0001394-08-28
61125تهرانتهران ویلاکلنگیفروش2406,500,0001,040,000,0001394-08-28
61142تهرانجنت آبادکلنگیفروش2608,500,0001,759,500,0001394-08-28
61145تهرانشمس آبادکلنگیفروش2008,000,000440,000,0001394-08-28
61227تهرانبلوار اندرزگوکلنگیفروش1,00030,000,00015,420,000,0001394-08-28
60967تهرانبلوار همیلاکلنگیفروش15010,500,0001,050,000,0001394-08-27
60969تهراننبرد شمالیکلنگیفروش3857,000,0001,400,000,0001394-08-27
60994تهرانطرشتکلنگیفروش3447,200,0002,664,000,0001394-08-27
60999تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش8569,000,00030,420,000,0001394-08-27
61006تهرانتجریشکلنگیفروش29417,300,0002,600,000,0001394-08-27
61020تهرانشهرک غربکلنگیفروش99218,000,00015,660,000,0001394-08-27
Page top