جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,047 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63005تهراندروسکلنگیفروش1,95620,000,00032,240,000,0001394-09-23
63009تهراندولتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394-09-23
62828تهرانبلوار شهرداریکلنگیفروش46520,000,0004,400,000,0001394-09-22
62841تهراننبرد شمالیکلنگیفروش2507,200,0001,150,000,0001394-09-22
62866تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش25050,000,00010,000,000,0001394-09-22
62869تهرانایثارگران شمالیکلنگیفروش3,46512,000,00039,600,000,0001394-09-22
62873تهرانشهرک غربکلنگیفروش41622,500,0004,200,000,0001394-09-22
62876تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28040,000,00032,000,000,0001394-09-22
62713تهرانسهروردیکلنگیفروش60017,000,0005,320,000,0001394-09-18
62723تهرانعباس آبادکلنگیفروش45012,000,0003,600,000,0001394-09-18
62742تهرانولنجککلنگیفروش1,11030,000,00016,560,000,0001394-09-18
62744تهرانشهرک غربکلنگیفروش25017,000,0004,250,000,0001394-09-18
62745تهرانشهرک غربکلنگیفروش2,32030,000,00045,000,000,0001394-09-18
62746تهرانشهرک غربکلنگیفروش46025,000,0005,125,000,0001394-09-18
62593تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش42010,500,0003,150,000,0001394-09-17
62600تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2399,690,0001,550,000,0001394-09-17
62605تهرانرامین شمالیکلنگیفروش92011,000,0005,280,000,0001394-09-17
62610تهرانستارخانکلنگیفروش2407,500,000990,000,0001394-09-17
62615تهرانشهرک مبعثکلنگیفروش28010,000,0003,000,000,0001394-09-17
62628تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش8014,000,0001394-09-17
62634تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32517,500,0003,307,500,0001394-09-17
62635تهرانسعادت آبادکلنگیفروش25923,000,0005,175,000,0001394-09-17
62493تهرانمینی سیتیکلنگیفروش19012,500,0002,000,000,0001394-09-16
62511تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28021,000,0004,095,000,0001394-09-16
62537تهرانشهرک غربکلنگیفروش28618,600,0004,519,700,0001394-09-16
62381تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش54014,500,0001394-09-15
62386تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش11,4008,000,000104,000,000,0001394-09-15
62395تهراننارمککلنگیفروش2048,396,0001,100,000,0001394-09-15
62401تهراننیروی هواییکلنگیفروش30010,000,0001,700,000,0001394-09-15
62411تهرانعباس آباد - ولیعصرکلنگیفروش42012,000,0002,172,000,0001394-09-15
Page top