جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 2,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394-09-25
63264تهراننیروی هواییکلنگیفروش26030,000,0003,900,000,0001394-09-25
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394-09-25
63273تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,31221,000,00015,645,000,0001394-09-25
63274تهرانستارخانکلنگیفروش3609,000,0001,620,000,0001394-09-25
63275تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش2005,063,0001,200,000,0001394-09-25
63279تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش32011,666,0003,500,000,0001394-09-25
63281تهرانهفت تیرکلنگیفروش40010,500,0003,591,000,0001394-09-25
63291تهرانسعادت آبادکلنگیفروش28018,000,0003,780,000,0001394-09-25
63102تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,06455,350,00014,000,0001394-09-24
63111تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش8507,200,0003,096,000,0001394-09-24
63119تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001394-09-24
63122تهرانانقلاب - سمیهکلنگیفروش90011,500,0005,175,000,0001394-09-24
63136تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394-09-24
63138تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,60020,000,00048,000,000,0001394-09-24
63140تهرانشهرک غربکلنگیفروش25050,000,00010,000,000,0001394-09-24
63142تهرانسعادت آبادکلنگیفروش52017,000,0009,180,000,0001394-09-24
62962تهرانپیروری - شکوفهکلنگیفروش1445,000,000625,000,0001394-09-23
62964تهرانکاشانی پورکلنگیفروش2847,500,000150,000,0001394-09-23
62973تهرانسهروردیکلنگیفروش40514,700,0003,116,400,0001394-09-23
62977تهراندروس - هدایتکلنگیفروش45620,000,0005,800,000,0001394-09-23
62986تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش755,056,000450,000,0001394-09-23
63005تهراندروسکلنگیفروش1,95620,000,00032,240,000,0001394-09-23
63009تهراندولتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394-09-23
62828تهرانبلوار شهرداریکلنگیفروش46520,000,0004,400,000,0001394-09-22
62841تهراننبرد شمالیکلنگیفروش2507,200,0001,150,000,0001394-09-22
62866تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش25050,000,00010,000,000,0001394-09-22
62869تهرانایثارگران شمالیکلنگیفروش3,46512,000,00039,600,000,0001394-09-22
62873تهرانشهرک غربکلنگیفروش41622,500,0004,200,000,0001394-09-22
62876تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28040,000,00032,000,000,0001394-09-22
Page top